Jak začínali dnešní ochránci zákona?

30. března 2009 v 13:20


1. POLICIE CHRÁNÍ A POMÁHÁ, ale i loupí, bije, zabíjí a krade!

Blíží se konec listopadu. Sedím u stolu na jehož konci svítí obrazovka archaického počítače. Stěna sto let starého domu a dřevěné okno otvírá cestu mým pohledům přes rokli, potůček, pole až k lesu. Dál za obzorem je vidět nebe. Mnozí by namítli, že můj obzor je omezený, jsem ale rád i za omezený obzor. U nás žijí tisíce lidí, kteří se na svět dívají okny za kterými vidí jen o něco málo víc než nic. Mám na mysli odsouzené, kriminálníky, gaunery. Tak je ve svém dílku nazývá bývalý komunista, bývalý prokurátor, bývalý státní zástupce a bývalý náměstek policejního ředitele JUDr. Miroslav Antl. Pan doktor měl přitom ohromné štěstí, že jeho opilecký karambol zůstal bez následků na životech. Vlastně se jednalo jen o drobnou příhodu, která jen na krátký čas přibrzdila jeho slibně pokračující kariéru. Měl štěstí a tak zatím ještě zůstal na té správné straně ostnatého drátu.
Pan doktor se přesvědčil o tom, jak nepatrná hranice dělí bezúhonného občana od gaunera a jak ošidné je nálepkování lidí. Stačilo jen, aby řidička nabouraného auta, kterému zapomněl dát přednost havárii nepřežila. Bývalý náměstek policejního ředitele, dnes už senátor, měl štěstí a já mu ho přeji stejně tak, jako oné nabourané řidičce.
Takové štěstí však každý nemá a někteří mají dokonce smůlu, že se znelíbí lidem, kteří mohou otočit váš život jiným směrem. Mohou, protože mají moc, kterou jsme jim svěřili. Nežijeme ještě v ideálním světě, kde pravda a láska vítězí, i když se o to pokoušíme a věříme, že jednou v takovém světě žít budeme.
Více než čtyřicet let života v reálném socialismu v nás zanechalo hluboké stopy, které jen tak nevymažeme. Můžeme změnit rudou knížku za růžovou , modrou, zelenou, můžeme změnit kabát, účes, vzhled. Můžeme změnit názory a politickou orientaci, nedokážeme však změnit své návyky a myšlení, které formovali komunisté čtyřicet let.
Neumíme se zbavit závisti, lži, politické a jinak pokroucené procesy jsou stejně jako v minulosti jen rutinní záležitostí a slouží ke stejným cílům jako dříve a podílejí se na nich stejní udavači, policisté, prokurátoři a soudci. Scéna se změnila, ale herci zůstali stejní. Nezměnily se ani metody. A proč také, když ty osvědčené spolehlivě zabírají i dnes.
Policisté chrání naší bezpečnost, chrání nás před násilníky, agresivními psychopaty, opilci, zloději, či podvodníky. Prostě bez policistů, byť i špatných by to bylo ještě horší. Policie je tu od toho, aby nás za naše peníze chránila a udržovala pořádek v mezích zákona.. Práce policistů je těžká, náročná a nebezpečná a proto musí být policisté dobře zaplaceni. Proto, aby byli dobře zaplaceni se horlivě starají ministři vnitra bez ohledu na to z které strany pocházejí. Třicetitisícový průměrný plat prý podle bývalého ministra vnitra Grosse odpovídá náročnosti a nebezpečí, které je spojeno s výkonem služby v policejním sboru. Prý. Nevím, policistou jsem nikdy nebyl, ale statistiky hovoří jasně : za posledních pět let přišlo o život ve výkonu služby 0,8 policisty ročně. Dalším argumentem, kterým obhájci nadprůměrných platů v silových resortech
operují je nebezpečí úplatnosti, pokud nebudou dobře zaplaceni. To by ovšem museli mít 300 tisíc měsíčně a ještě bych za všechny ruku do ohně nedal. Jisté je že policisté a soudci jsou vnímáni jako nejzkorumpovanější skupina státních zaměstnanců. U soudců to svým výrokem o třináctých a čtrnáctých platech potvrdil dokonce i Ústavní soud a to hned dvakrát, když hlavním argumentem pro rozhodnutí o zachování tohoto privilegia byla obava o soudcovskou nezávislost. Ve svém výroku hovoří o penězích jako o jedné z důležitých podmínek soudcovské nezávislosti : " Když nebudou mít dost peněz, nechají se koupit obžalovanými... " U soudců to příliš nefunguje, dají se koupit i s nadprůměrnými platy. Pochybuji, že u policistů je to jiné. Stoupající platy se bohužel na výkonu policie neprojevují. Staré psy novým kouskům nenaučíte i kdybyste je platili zlatem. Zločinnost neklesá a objasněnost případů od roku 1997 neustále klesá i přesto, že si policejní ředitelé vylepšují statistiku falešnými protokoly s neexistujícími pachateli a neexistujícími trestními činy. Jak se pozná falešně vyrobený protokol se zmanipulovanými důkazy údajného zločinu od pravého protokolu s falešným obviněním a se zmanipulovanými důkazy ? To nepozná nikdo. Poznají to jen ti falešně obvinění na vlastní kůži. Těm však nikdo nevěří, protože jsou odsouzení. Kdo dnes uvěří Kájinkovi, že policisté ve spolupráci s podsvětím zorganizovali vraždu, kterou později přišili známému recidivistovi. Kdo by mu věřil ? Mizerná výkonnost naší policie však není největším nebezpečím, kterým policisté ohrožují veřejnost. Podstatně horší a nebezpečnější jsou zločiny, které páchají samotní policisté. Zde naopak statistika, zvláště po příchodu ministra Stanislava Grosse - prudce stoupala. Policejní zločiny mají v mnohých případech znaky mafie. Jsou dobře organizované a navíc mají dokonalé krytí - stavovská solidarita mužů zákona je silnější než u jiných povolání, vyrovná se jim snad jen korporativní jednání soudců. Zajímavé je, že samotní policejní šéfové včetně ministra vnitra tento stav vysvětlují optimistickým tvrzením, že se nejedná o nijak dramatický nárůst trestních činů policistů, ale jen o kvalitnější práci Inspekce ministra vnitra, která tyto skutky lépe odhaluje, takže se vlastně jedná o pozitivní jev. Bohužel žádná statistika nám neřekne, kolik trestních činů se nikdy k inspekci nedostalo a kolik se jich tiše zametlo pod koberec právě inspekcí. Další klišé, které téměř každý den slýcháme z úst policejních papalášů je tvrzení, že se jedná jen o jednotlivé případy selhání lidského faktoru, které pak vrhají špatné světlo na drtivou většinu slušných policistů. Nevím, možná na takovém tvrzení je něco pravdy. Já také několik slušných a poctivých policistů znám, bohužel však znám mnohem více případů nekorektního a nezákonného jednání a bylo by chybou zločinnost policistů bagatelizovat a zamlžovat.
Policie se po listopadu 1989 netransformovala a drtivá většina velitelských kádrů pochází z počátku sedmdesátých let, z normalizačního období Husákova režimu. Metody, které si tehdy začínající řadoví policisté osvojili jsou jim vlastní dodnes.
Nevěřte tomu, že po roce 89 najednou všichni prokoukli a stali se z nich apolitičtí profesionálové a přesvědčení demokraté.
Je-li pravdivé tvrzení, že komunistická strana byla v minulosti zločinnou organizací se zločinnou ideologií, potom se musíme smířit s faktem, že naši policii řídí zločinci. A jestliže ji řídí zločinci, musíme počítat s tím, že zločinci se navzájem kryjí a dodržují omertu, kterou poruší jen když se mezi sebou rvou o vyšší a lukrativnější posty.
Odpověď na otázku, proč tomu tak je, není jednoduchá a patrně ji nikdo nezodpoví, tak aby se s ní ztotožnili všichni. Ale tím si nemusíme lámat hlavu, musíme se však připravit na to, jak přežít, když se dostanete s policií do kontaktu.


Jak začínali ?

Rok 1968 byl rokem, který poznamenal naši společnost nejen jednadvacetiletou okupací, ale pokřivil charakter poválečných generací. Komunisté horlivě pomáhali budovat zločinný režim po vzoru Sovětského svazu. Jednou se ale probudili a pod okny jim stály tanky. Bohužel tanky stály i pod našimi okny. Nejsem historik a mým cílem není hodnotit toto smutné období, jen vám chci přiblížit dobu, kdy začínala kariéra šéfů dnešního policejního sboru, stejně tak i mnohých dnešních zkušených prokurátorů a soudců.

Po okupaci spřátelenými armádami následovala normalizace. Normalizace je kouzelné pojmenování nenormální doby. Komunisté chodili k prověrkovým komisím a navzájem se udávali z toho, kdo miloval Sovětský svaz víc a kdo s větším nadšením vítal tanky okupantů. Ti, kteří v tomto udavačském boji prohráli byli vyloučeni ze strany, což byla pro jejich kariéru smrtelná rána. Z té pochmurné doby si vzpomínám hlavně na výrok člena ÚV KSČ Milouše Jakeše, který na otázku jak by se zachoval, kdyby nás okupoval Sovětský svaz, odpověděl, že by dál vykonával svou stranickou práci.
Jenže po přerozdělení funkcí (moci) už o vytříděné nebyl zájem. Z mnohých komunistů, kteří tehdy prohráli svůj boj o moc se stali disidenti, kteří dál bojovali za inovovaný socialismus s lidskou tváří.
Hemžení v komunistickém mraveništi většinu lidí nezajímalo. Jenže za pár měsícům došlo i na prověrky nestraníků. I u nich se postupně zjišťovalo nakolik jsou loajální k okupační moci. I pro nestraníky, kteří nebyli dělníci, byly zřízeny komise v jejíž čele seděli již prověření komunisté. Někde proběhly pohovory ústně, jinde stačilo písemné vyjádření k okupaci. Bylo to potupné kádrování - hlouběji už klesnout nešlo. Posudky vypracované prověrkovými komisemi se za každým táhly až do roku 1989, kdy komunističtí kádrováci prozíravě usoudili, že kádrové materiály na každého zaměstnance zničí, nebo mu je předají do vlastních rukou. S tímto šikovným trikem přišel už v prosinci 1989 doktor Ransdorf z Demokratického fóra komunistů, později místopředseda KSČM a současný europoslanec. Bylo to zajímavé čtení, když jsem listoval ve svých kádrových materiálech, ale mnohem zajímavější by bylo čtení v kádrových materiálech policistů, kteří na počátku normalizace vstoupili do řad tehdejšího Sboru národní bezpečnosti.
Nejdůležitějším kritériem pro přijetí do policejního sboru byla oddanost sovětským okupantům, potom komunistické straně a teprve poté přišlo na řadu vzdělání či psychická způsobilost mladých adeptů práce u policie. Každý, kdo tehdy vstupoval do bezpečnostních složek souhlasil nejen s okupací země, ale zavazoval se aktivně tento stav bránil - za peníze, za výhody. Slovo vlast mělo tehdy nádech sprostého slova. To správné bylo internacionalismus. V tomto kontextu posuzujme morální úroveň současných policejních majorů, plukovníků a generálů. Své postavení si vybudovali kolaborací s okupanty a službou pro komunistické zločince a většina z nich také komunistickými zločinci byla. Ze stejných důvodů to platí i pro tehdejší prokurátory a soudce, kteří přežívají dodnes.
Když jsme je ponechali na svých místech jako nepostradatelné, nedivme se, že svou pravomoc zneužívají, berou úplatky, podvádí a kradou. Nedělají nic jiného, než dřív. Za komunistů to byl normální způsob života. Nevěřte povídačkám o tom, že to dělali jen proto, aby mohli dělat svou práci, a že drtivá většina z nich byla slušná a poctivá. Je to naopak.
Mnohem statečněji a slušněji se však zachovali mnozí jiní, kteří ztratili daleko víc. Jako příklad může posloužit osud naší tehdejší pěvecké megastar Marty Kubišové. Získat pro kolaboraci takovou osobnost by bylo pro normalizační komunisty terno. Nepodařilo se. Marta Kubišová se odmítala ohnout.
Na počátku sedmdesátých let už nebyli odpůrci režimu masakrováni různými Grebeníčky, nevěšelo se jako v padesátých letech, nepřizpůsobivým lidem se"jen" znepříjemnil život, například tím, že nemohli dělat svou práci, nebo studovat. Jen ty nejvytrvalejší odpůrce zavřeli na několik let do kriminálu. Někteří však vězení nepřežili..
Na Martu Kubišovou šli estébáci nejprve po dobrém. Když ale neuspěli jako u její kolegyně Vondráčkové, museli hledat jiný způsob "domluvy". Věděli, že vzhledem k její ohromné popularitě je pro komunistické vedení nepřijatelné, aby ji zakázali vystupovat proto, že nesouhlasí s okupací. Vymysleli si proto provokaci s pornografickými fotografiemi. V policejních laboratořích vyrobili zdařilé fotomontáže a jejich spolupracovník, tehdejší ředitel Pragokoncertu Hrabal pak už udělal špinavou práci za ně. Pro národ bylo samozřejmě mnohem stravitelnějším vysvětlením, když se mu naservírovalo, že jejich oblíbená zpěvačka byla vlastně kurva, která byla ochotna udělat pro peníze kdejakou čuňárnu. Marta Kubišová se ale bez boje nevzdala a žalovala
Hrabala u soudu. Rok čekala na proces, nezpívala, pomalu odcházela z podvědomí lidí - a o to vlastně šlo. U soudu pak ředitel Hrabal přiznal, že se zmýlil a žena na pornofotografiích byla jiná (metodu falešného obvinění a
následného připuštění omylu používají mazáci komunistické policie dodnes). Na výsledku soudu už nezáleželo. Státní bezpečnost ukázala svou moc, ukázala, že může a oprávněně čekala, že se křehká zpěvačka zlomí a bude zpívat podle normalizačních not.
Nastala další fáze masáže, opět úsměvy, ujišťování, že ji chápou a že samozřejmě o nějakém zákazu činnosti nemůže být ani řeč, vždyť i okupanti jsou jenom lidé a všichni jsme přece Češi, a jako ostatním umělcům jí podstrčili k podpisu prohlášení o tom, že podporuje úsilí nového vedení KSČ o konsolidaci společnosti pod vedením Sovětského svazu (tak se tehdy také říkalo normalizaci a kolaboraci). Marta Kubišová však odmítla což mělo za následek konec její umělecké kariéry. Následoval jeden tichý zákaz za druhým. Supraphon přestal vydávat její desky i když by na nich vydělal mnohem víc, než na Pavlovi Liškovi. Důslednost normalizační policie šla tak daleko, že vyhrůžkami docílila i blokování kontraktu Kubišové u německého Polydoru. Zažila těžké období. Nějaký čas se živila i lepením pytlíků. Starala se o malou dceru a policie ji šikanovala opakovanými výslechy. Byla mluvčí Charty 77. Život Marty Kubišové za okupace byl nevlídný. Nebyla sice vězněna, nebo popravena, ale profesně zcela určitě. O její zpěv byli okradeni miliony jejich příznivců. A zatímco ona byla šikanována, její kolegyně Helenka Vondráčková podepsala všechno co jí podstrčili a vesele hopsala pro potěchu tehdejších mocipánů.
Podobně hopsal i bývalý policejní prezident generál Kolář. Vstoupil do strany a přihlásil se do řad policie v nejtěžším období našeho národa. Dobrovolně vstoupil do organizace, která aktivně potírala svobodu a měla v náplni práce bránit svobodu pouze pro komunistickou moc a pro sovětské okupanty. Pro lidi, kteří jen trochu mysleli a vnímali okupaci jako okupaci a ne jako spřátelenou pomoc to byl ubohý, sprostý zrádce, kolaborant, které mu by málokdo podal ruku na veřejnosti. Tehdy nebyla velká tlačenice o místa u policie. Slušní lidé se do služby pro okupanty nehrnuli, mnozí policisté cítili ještě stud a od policie odešli sami a mnoho jich neprošlo sítem politických prověrek. Proto potřebovali nové Koláře, Vorálky, Knížete, či Želáskym, prostě gaunery, kteří neváhali sloužit okupantům, komukoliv. Dnes svou zradu obhajují povídačkami o tom, že chtěli jen chránit naší bezpečnost. Jejich hlavním cílem bylo chránit bezpečnost a klid pro komunistické poskoky komunistů z Kremlu. Říkalo se tomu proletářský internacionalismus.
Místo toho, aby byl po roce 1989 tento odpad společnosti postupně propuštěn ze služeb policie, jsou tito bezpáteřní lidé na vysokých policejních postech dodnes. Nechápu jak může generál Kolář po vynucené rezignaci pracovat v našich diplomatických službách jakoby se nechumelilo. V září 2008 proběhla médii zpráva o odvolání ředitele pražské policejní správy plukovníka Želáska.
Namísto toho, aby média popsala jeho kolaborantskou činnost, postup ve stranické a policejní hierarchii, dozvíme se jen mezi řádky, že tento obětavý policista má odslouženo 40 let u policie. Málokdo si vezme do ruky tužku, aby si spočítal, že k policii nastoupil současně s okupací sovětských vojsk.
A je to...

Policejní mlátičky

Ústí nad Labem bylo v roce 1969 špinavé zakouřené provinční město. Období smogu ( kdo si ještě dnes na takové slovo vzpomene) se zde stalo pátým ročním obdobím. Nejsem
staromilec, ale ten dnešní milý smog se s tím dřívějším socialistickým nedá vůbec srovnávat.Tehdy nebylo kvůli žlutohnědému smogu vidět dál než na 5 metrů. A ta" vůně"! Ale na to byli v Ústí zvyklí, protože zdejší chemička občas něco vypustila. Do takového zakouřeného města, kde se nedalo na podzim ani dýchat se mnoho kvalitních sportovců nehrnulo. Jedinou výjimkou byly sporty, které se provozovaly v halách. Odbíjená a box. A box se v Ústí pěstoval pod patronací SNB. Tehdejší Rudá hvězda patřila ke špičce v ČSSR.
Chodil sem pravidelně na každý ligový zápas a znal všechny borce. V těžké váze tehdy dělal
náhradníka jistý Jarda Pok. V ligovém utkání nastoupil málokdy, protože tam tehdy kraloval místní miláček publika Lašák, ale občas se Jarda do ringu přece jen dostal, hlavně při přátelských zápasech, nebo v kvalifikacích na přebor republiky. Měl perfektní postavu, boxoval zabalen do dvojitého krytu a neúnavně lezl za svým soupeřem dopředu. Na tehdejší dobu byl jeho styl neobvyklý a podobal se spíše profesionálnímu pojetí boje. Jedinou nevýhodou byla jeho váha. Snad měl těžké kosti, ale výškou byl sotva polotěžká. Nastupoval však v těžké. Pokaždé vyhrál s převahou první kolo. Ve druhém zpravidla dostával nakládačku a třetí jsem ho nikdy neviděl dokončit. A tenhle Jarda Pok byl samozřejmě také u policie. Myslel jsem si ale, že je tam jenom kvůli boxu a když skončí, tak uniformu svlékne jako většina borců tehdejších policejních klubů.
Jednou, někdy v polovině roku 1970 jsem s ním seděl v hospodě s přáteli. Jarda se s jedním znal a přisedl si. Zdál se mi v povznesené náladě a až teprve po chvíli jsem si uvědomil, že má na sobě zbrusu novou uniformu a na náramenících jednu zlatou hvězdu. Jarda a důstojník ? Neměl maturitu, s obtížemi dal dohromady jednu souvislou větu a navíc ty rány do hlavy. Bylo pro mně záhadou, jak k takové hodnosti přišel. Tehdy byl kapitán už vysoká šarže a majory, nebo plukovníka jsem neviděl nikdy. Jarda byl ale plný dojmů z posledních událostí a s hrdostí nám vysvětlil, že byl vybrán do jednotky na Palachův týden. S nadšením vyprávěl jak si na jedné z posledních demonstrací proti okupaci zabouchal do demonstrantů.Honil je jak králíky po poli. A když nějakého protisocialistického šmejda dostihl, tak mu dal nakládačku, že na to do smrti nezapomene. Já také ne. Dodnes si představuji, jak trénovaný neúspěšný boxer vytlouká z obyčejných lidí poslední zbytky naděje, že mohou ještě něco změnit. Za pár měsíců po "úspěšné" akci nastoupil k dopravákům a později se stal dokonce detektivem na vyšetřovačce a zlaté hvězdičky se utěšeně množily. Po roce 1989 jsem ho ztratil z očí, ale vím, že tehdejšími prověrkami v pohodě prošel, stejně tak jako naprostá většina policistů.
Proč popisuji právě tuto epizodu? Ještě nedávno byl prvním policistou v zemi generálmajor Kolář. Boxerem sice nebyl, ale stejně tak jako Jarda zahájil svou kariéru poctivého internacionálního komunisty v řadách normalizační policie na počátku sedmdesátých let. Obrázek o charakteru, přesvědčení, či úmyslech těchto, tehdy řadových poctivých kluků v řadách SNB, si udělejte sami. Dnes jsou z nich policejní velitelé v hodnosti podplukovníků a výše. Zdaleka ne naposledy si s chutí zabouchali v osmdesátém devátém do pokleslých protisocialistických živlů na Národní třídě. A mlátí nás dodnes. Je to hnůj, společenský odpad mnohem horší než jsou běžní kriminálníci. Jenomže oni jsou dnes veřejnými činiteli, přežili pár let v klidu, možná se nějaký čas i obávali následků své činnosti z minulosti, ale brzy se oklepali a dnes stojí proti nám. Věřte tomu, že zkušenosti ze socialistického pojetí práva nezapomněli dodnes. Mají neocenitelné zkušenosti, pracují na vyšších a důležitějších místech, než kdysi pro sovětské okupanty.
Proč by ale nemohli přežít kolaboranti ve službách policie, když se úspěšně přeorientovali i politici, soudci, prokurátoři i vysocí státní úředníci. Jsou stejní jako Emanuel Moravec.
Také on sloužil okupantům v dobré víře a z přesvědčení.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 jwieofykv jwieofykv | E-mail | Web | 23. dubna 2009 v 0:44 | Reagovat

TS6E8H  <a href="http://jgjbwoleqhvi.com/">jgjbwoleqhvi</a>, [url=http://tczboervapnd.com/]tczboervapnd[/url], [link=http://xiqeopascyfv.com/]xiqeopascyfv[/link], http://mhbzdnrpgtrd.com/

2 xykbbosdyo xykbbosdyo | E-mail | Web | 21. května 2009 v 15:38 | Reagovat

ZyOZm6  <a href="http://vjbxwymnuiqc.com/">vjbxwymnuiqc</a>, [url=http://ucfefxsftxcv.com/]ucfefxsftxcv[/url], [link=http://nwgebaqxyzhl.com/]nwgebaqxyzhl[/link], http://yoxdjwzhpqnu.com/

3 Dorothygroom Dorothygroom | E-mail | 17. července 2017 v 21:59 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170717

4 ArleneThusa ArleneThusa | E-mail | 21. července 2017 v 23:19 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

5 Davidlab Davidlab | E-mail | 28. července 2017 v 22:34 | Reagovat

VasTutNet точка  ru  удалим негативные отзывы о Вас,разместим положительные,Спецалист по удалению плохой негативной информации в сетиудалить свою фамилию из интернета Удалим всю негативную информацию ,разместим положительные отзывы.Привлечение трафика аналог яндекс директа и гугла Агентство репутации Вастутнет VasTutNet точка ру!

6 CarolynNaist CarolynNaist | E-mail | 5. srpna 2017 v 17:24 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

7 Dannytof Dannytof | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 14:04 | Reagovat

ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

8 BethanyVeg BethanyVeg | E-mail | Web | 7. října 2017 v 3:28 | Reagovat

http://buyaccutaneonlineblog.snack.ws/

9 AlysonHsb AlysonHsb | E-mail | Web | 11. října 2017 v 3:00 | Reagovat

http://www.scoop.it/t/general-information-134/p/4086268918/2017/10/07/canadarxcenter-com

10 Dol77larsn Dol77larsn | E-mail | 15. října 2017 v 20:56 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

11 Avito321Tumb Avito321Tumb | E-mail | 21. října 2017 v 14:10 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Будем рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам нужны конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как зарабатывать деньги на авито на купле продаже
как восстановить удалённый аккаунт в авито
можно ли удалить аккаунт на авито
что значит номер подтвержден в аккаунте авито
номер подтверждён в аккаунте на авито что делать

12 AlysonUcg AlysonUcg | E-mail | Web | 29. října 2017 v 2:12 | Reagovat

http://miniclipgames.eu/profile/doloresther.html

13 LarryBiz LarryBiz | E-mail | Web | 31. října 2017 v 11:52 | Reagovat

http://www.laboratorio81.com/component/k2/itemlist/user/194703  смотреть русские криминальные кино   смотреть лучшие русские фильмы 2015  http://www.cetpiforum.org/component/k2/itemlist/user/485786

14 AMANDA AFREDO AMANDA AFREDO | E-mail | 29. prosince 2017 v 3:49 | Reagovat

půjčka! půjčka!! půjčka!!!
Hledáte renomovanou a akreditovanou soukromou úvěrovou společnost, která poskytuje půjčky na celoživotní příležitost. Nabízíme všechny druhy úvěrů velmi rychlým a snadným způsobem, osobní půjčky, půjčky na auta, hypoteční úvěry, studentské půjčky, obchodní půjčky, investiční úvěry, konsolidaci dluhů a mnoho dalšího. Byli jste odmítáni bankami a jinými finančními institucemi? Potřebujete konsolidační úvěr nebo hypotéku? Už nehledejte, jako bychom byli tady, abychom všechny vaše finanční problémy minulosti. Financujeme jednotlivcům a společnostem, které potřebují finanční pomoc ve výši 2%. Nevyžaduje se žádné číslo sociálního pojištění a není požadována kontrola kreditu, je 100% zaručeno. Chci používat toto médium, abych vás informoval, že poskytujeme spolehlivou a podpůrnou pomoc a my Vám rádi poskytneme půjčku.
Pak nám pošlete e-mail na: (amandaafredoloan42@gmail.com), abyste požádali o půjčku

15 Steevstich Steevstich | E-mail | Web | 5. června 2018 v 0:03 | Reagovat

amoxicillin 500mg capsules and side effects
<a href="http://getamoxilok.com">amoxicillin/clavulanate 875/125</a>
amoxicillin dosage 500 mg 3 times a day medical terminology
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicillin-clavulanate+875-125>amoxicilline 500 mg</a>
amoxicilline mylan 1g posologie spasfon

16 Steevstich Steevstich | E-mail | Web | 5. června 2018 v 14:53 | Reagovat

anticorps anti thyroid peroxidase dosage of amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">amoxi</a>
cherifer pgm 10 22 dosage of amoxicillin
<a href=http://getamoxilok.com#para+que+sirve+la+amoxicilina>amox clav 875 mg</a>
amoxil rash description

17 Markstich Markstich | E-mail | Web | 20. června 2018 v 20:10 | Reagovat

viagra online australia pfizer jobs
<a href="http://viagra-tt.com">gold viagra online mail-order pharmacies</a>
nezeljeni efekti viagra
<a href=http://viagra-tt.com#buy+viagra+100+mg>viagra jelly online mail-order pharmacies</a>

18 Markstich Markstich | E-mail | Web | 6. července 2018 v 13:47 | Reagovat

cialis richmond halloween parties
<a href="http://cialis-tt.com">tadalafil tablets</a>
cialis efectos secundarios
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+prices>cialis generic</a>

19 Markstich Markstich | E-mail | Web | 9. července 2018 v 21:42 | Reagovat

bebivita 1 dosierung viagra
<a href="http://viagra-gg.com">buy viagra</a>
tibolona engorda efeitos colaterais do viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+cost>sildenafil citrate</a>

20 Markstich Markstich | E-mail | Web | 10. července 2018 v 3:15 | Reagovat

augensalbe gerstenkorn rezeptfrei viagra
<a href="http://viagra-gg.com">generic viagra</a>
biancospino tintura madre dosaggio viagra
<a href=http://viagra-gg.com#cheap+50+mg+viagra>female viagra</a>

21 Markstich Markstich | E-mail | Web | 10. července 2018 v 22:43 | Reagovat

what does viagra for women does it work
<a href="http://viagra-gg.com">sildenafil 100 mg</a>
thuoc cefixime usp 100mg viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+50+mg+prezzo>viagra coupon</a>

22 Markstich Markstich | E-mail | Web | 10. července 2018 v 23:13 | Reagovat

vitiligo spokes model for viagra
<a href="http://viagra-gg.com">buy sildenafil</a>
italiano farmacia online viagra
<a href=http://viagra-gg.com#50mg+viagra>viagra oral jelly online mail-order pharmacies</a>

23 Markstich Markstich | E-mail | Web | 11. července 2018 v 9:02 | Reagovat

buy viagra in perth australia climate
<a href="http://viagra-gg.com">buy viagra</a>
is there a pill like viagra for women
<a href=http://viagra-gg.com#cheap+viagra+100+mg>viagra for men</a>

24 Markstich Markstich | E-mail | Web | 20. července 2018 v 23:06 | Reagovat

cialis farmacia online sicura kids
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 5 mg</a>
epinastine generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+printable+coupons>buy cheap cialis online</a>

25 Markstich Markstich | E-mail | Web | 21. července 2018 v 15:18 | Reagovat

cialis hwdp jp 100 pobierz gta
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil 5 mg</a>
10mg cialis review
<a href=http://cialis-easy.com#liquid+cialis>cialis 20 mg</a>

26 Markstich Markstich | E-mail | Web | 22. července 2018 v 1:54 | Reagovat

coversyl 5mg generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">buy cialis 20 mg</a>
isinstanceoftype generic cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+jelly+online+mail-order+pharmacies ]cialis pills[/URL]

27 Markstich Markstich | E-mail | Web | 22. července 2018 v 1:58 | Reagovat

predam viagru pfizer 100mg cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 20 mg</a>
cialis acquisto sicuro online
<a href=http://cialis-easy.com#buy+tadalafil>cialis 5 mg</a>

28 Markstich Markstich | E-mail | Web | 22. července 2018 v 12:49 | Reagovat

petromax hk 500 erfahrungsbericht cialis
<a href="http://cialis-easy.com">buy cialis 20mg</a>
medical records request form generic cialis
[URL=http://cialis-easy.com#200+cialis+coupon ]buy tadalafil online[/URL]

29 Markstich Markstich | E-mail | Web | 23. července 2018 v 7:29 | Reagovat

existe generico do cialis no brasil
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil online</a>
viroxyn generic cialis
[URL=http://cialis-easy.com#20mg+cialis ]cialis coupon[/URL]

30 Markstich Markstich | E-mail | Web | 24. července 2018 v 1:31 | Reagovat

furabid 100 mg bijwerkingen cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 5mg</a>
20 mg cialis effectiveness time
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+daily>cialis coupons 2018</a>

31 Markstich Markstich | E-mail | Web | 24. července 2018 v 8:41 | Reagovat

stampato autocertificazione generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil generic cialis 20mg</a>
cialis 20 mg tadalafil prezzo
<a href=http://cialis-easy.com#coupon+cialis>cialis pills</a>

32 Markstich Markstich | E-mail | Web | 24. července 2018 v 20:43 | Reagovat

cialis commercial october 2013
<a href="http://cialis-easy.com">cheap cialis 20mg</a>
best place buy cialis uk boots
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+samples ]buy 20mg cialis[/URL]

33 Markstich Markstich | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 16:59 | Reagovat

grappa viagra 2013 chevy
<a href="http://viagra-nice.com">brand viagra online mail-order pharmacies</a>
viagra tablet price in kuwait
<a href=http://viagra-nice.com#over+the+counter+viagra>buy 50mg viagra</a>

34 Markstich Markstich | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 18:02 | Reagovat

neo furadantin 100mg viagra
<a href="http://viagra-nice.com">generic viagra</a>
viagra buy generic latisse
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+coupons>where to buy viagra</a>

35 Markstich Markstich | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 20:21 | Reagovat

generico del viagra en ecuador marzo
<a href="http://viagra-nice.com">buy viagra generic</a>
comprar viagra online
<a href=http://viagra-nice.com#red+viagra+online+mail-order+pharmacies>100mg viagra</a>

36 Markstich Markstich | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 22:37 | Reagovat

bula do milgamma 150 mg viagra
<a href="http://viagra-nice.com">viagra generic availability</a>
ballerinas online india cheap viagra
<a href=http://viagra-nice.com#buy+sildenafil+online>buy 50 mg viagra</a>

37 Markstich Markstich | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 0:49 | Reagovat

viagra 100 mg duration calculator
<a href="http://viagra-nice.com">sildenafil citrate</a>
synacthen depot generic viagra
<a href=http://viagra-nice.com#female+viagra+pills>viagra substitute</a>

38 Markstich Markstich | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:45 | Reagovat

100mg viagra
<a href="http://viagra-nice.com">generic viagra prices</a>
hashmap example in java with generics for viagra
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+100mg+bayer+prezzo>buy viagra generic</a>

39 Markstich Markstich | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 4:16 | Reagovat

cheap wedding dresses buy online uk viagra
<a href="http://viagra-nice.com">50 mg viagra</a>
medikamenti viagra 100
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+uk>buy viagra 50 mg</a>

40 Markstich Markstich | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 9:30 | Reagovat

diovan generico do viagra
<a href="http://viagra-nice.com">viagra over the counter</a>
best online pharmacy to buy generic viagra
<a href=http://viagra-nice.com#women+viagra>viagra 100 mg</a>

41 Иван Иван | E-mail | Web | 6. září 2018 v 19:54 | Reagovat

Перезвоните по номеру 8(495) 230-10-78 Иван.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama