Kdo zavraždil Františka Mrázka V.?

30. března 2009 v 11:34

Policie s.r.o. V

Kdo zavraždil Františka Mrázka ?

Prohlídka kanceláře Tomáš Pitr, Durychova č. 101, Praha 4
1. stopa č. 36
a) informace k vraždě zastřeleného Františka Mrázka: ve dnech 1 - 5. ledna 2006 v době jednání o uvalení vazby na Tomáše Pitra se konala schůzka, kterou vedl Václav Kočka, poradce Paroubka z Agentury 1. Česká produkční v restauraci v centru Prahy za účasti: Jana a Václava Kočky staršího a několika dalších příbuzných osob, kdy se při této schůzce mluvilo o zabytí Mrázka. O úmyslu zabití Mrázka se měl František Mrázek dozvědět od dosud nezjištěné osoby z pražského podsvětí ( později identifikovaný jako Robert Hrbatý - pozn. autora) někdy kolem 15. ledna, tato informace mu byla potvrzena jeho známým jménem Spěvák, který je velmi dobře orientován v pražském podsvětí.

b) informace k osobě Jiří Vyvadil: informace o řešení SETUZY a.s., informace o zveřejnění pohledávky 60 milionů Kč Radovanem Krejčířem za ČSSD, způsob zveřejnění a místo, informace o tom, že Tomáš Pitr zná termín zveřejnění předmětné pohledávky s tím, že odmítl o věci dále jednat ( zřejmě s premiérem Parobkem).

c) informace Paroubek: údajně premiér Paroubek požádal ministra vnitra Bublana, aby zařídil vazbu Tomáše Pitra, informace o kamarádství Bublana s šéfem civilní rozvědky Karlem Randákem se kterým vazbu Pitra projednával, kdy výsledkem tohoto jednání byl napsaný dopis, který potvrzuje úmysl Tomáše Pitra opustit ČR.

d) informace k osobě Žáček, bývalý člen premiérova volebního týmu: informace k osobám Jan Birke, Martin Vlasta, rodina Kočkova, jejich propojení do volebního štábu ČSSD, přes Agenturu 1. česká produkční, organizování verbálních ataků na předvolebních mítincích ODS adresovaných na osobu Mirek Topolánek.

e) informace ke společnosti Spolchemie Ústí nad Labem: informace o nespokojenosti premiéra Paroubka nad zjištěním, že Tomáš Pitr přes osobu Sisák získal od ČKA shora uvedenou společnost, snaha premiéra, který požádal Sobotku, prostřednictvím Čápa z ČKA, aby zařídil vrácení pohledávky zpět na stát v čemž má pomoci banka, která by vypověděla úvěr.

f) informace ke všem trestním řízením proti Tomáši Pitrovi od roku 1997 do roku 2004, zjištěný seznam se svým zpracováním podobá výpisu deníků trestných spisů policejních databází.

2. stopa č. 8
a) zpráva o činnosti Policejního presidia, jím podřízených útvarů - ÚOKFK, ÚOOZ, FIPO a k řízeným týmům "KRUH" a "MLÝN".
b) informace k osobám a jejich vzájemnému propojení: Mrázek, Starka, JUDr. Pechan, Ing. Kadlec, Ing.Krejčíř.

c) informace k údajné přípravě vraždy Ing.Krejčíře, kdy František Mrázek nechal vyhlásit v podsvětí na jeho hlavu odměnu ve výši 100 milionů Kč. Původ peněz na tuto vraždu má mít Mrázek od JUDr. Pechana, což má souvislost se snahou Pechana zbavit se nebezpečného Krejčíře a ovládnout trh s LTO ve spolupráci se svým kamarádem Kadlecem. z ČEPRO.

d) vazba Pechan a advokát Tomáš Sokol, kdy oba mají být židé, informace o jejich podpoře financování Charouze bývalého automobilového závodníka, dnes podnikatele.

e) informace o tom, že Sokol doporučuje Krejčířovi, aby utekl z ČR neboť situace kolem něj je neudržitelná.

f) informace o financování Starkových aktivit osobou Pechan a tím související únos Krejčířova otce Lamberta, který během únosu údajně na následky infarktu zemřel a měl být zakopán na neznámém místě., čímž budou paralyzovány nekalé aktivity Krejčíře, který bude nucen opustit ČR.

3. stopa č. 26

a) hodnotící zpráva z výpovědi osoby Michal Kliment, který uvádí vztahy osob Šebesta, Starka, Provod, Pitr, Krejčíř, a jeho styky s osobou s osobou "LEON", který má být údajný vykonavatel vraždy Šebesty, který má schované dokumenty o podvodech Tomáše Pitra, Starky a Provoda.

b) informace o financování Starky Krejčířem, o únosu otce Krejčíře Lamberta a údajné vydírání Krejčíře Starkou o částku 50 milionů.

c) je zde zmínka o údajné přípravě vraždy Stanislava Grosse a o snahách Grosse paralyzovat skupinu kolem Pitra a Starky. Dále informace o vraždě policejního důstojníka Janíčka, že za vraždou stojí advokátka Rejholcová, která má úzkou vazbu na dalšího policejního důstojníka Pichlíka.

d) informace o schůzce po zatčení Pichlíka, které se zúčastnili v domě u advokátky Rejholcové osoby podsvětí, kde mělo dojít k tomu, že byl vypsán seznam vysokých důstojníků policie, kteří měli být na seznamu popravy. Postup byl stanoven takový, že byly vypsány lístečky, které byly dány do klobouku a bylo vytaženo jméno policejního důstojníka Janíčka.
V klobouku měla být jména těchto osob: Bezouška, Drbal Miroslav, Platil Miroslav, Plocek Stanislav, Rytíř Ivan, Adamec Karel, František Janíček, Želátko, Jiří Frk, Červinka, Igor Kuchař, Komorous a Heller Antonín.

e) informace o objednávce vraždy bývalého ministra vnitra Stanislava Grosse a bývalého ministra obrany Tvrdíka.

f) informace o osobě Ing. Ďuričko, který je údajně věrný přítel Paroubka, který má dělat šéfa jeho poradců. Jsou zde informace o jeho mediálním průšvihu týkající se jeho dovolené na jachtě. Dle zdrojů novinářů zde měl držet a souložit se svojí nezletilou dcerou, kterou má mít při jeho návštěvách k dispozici Paroubek, Ďuričko je ve spojení se Starkou a předává informace z tohoto prostředí Paroubkovi.

g) informace o existenci zahraniční firmy, přes kterou Gross spolu s Paroubkem a Sobotkou vyvážejí své peníze ven do zahraničí a současně skrz tuto firmu platí své soukromé aktivity a objednávky, aby nemuseli platit daně. SYNTEC TRADING LLC, 25 GRAYSTONE MANOR 199858 - 9776 LEWES DELAWARE, USA. Finanční toky do této společnosti pocházejí od společnosti Kenvelo ( izraelská společnost), která je v úzkém kontaktu se Stanislavem Grossem , kterého firma Kenvelo sponzoruje za to, že Gross zařídil po atentátu na kasino ROYAL na Příkopech v Praze, že tyto prostory získá společnost Kenvelo. Tato společnost sponzoruje celou Grossovu rodinu. Finanční toky potom směřují do bankovních domů ČSOB a ČNB. V této souvislosti je zde úzká vazba na auditorku Helenu Vojáčkovou, která prováděla v těchto bankách audit a prováděla kontrolu účetnictví těchto bank, aby nedošlo k odkrytí těchto finančních toků. Gross se Sobotkou ji "uklidili" ke svému kamarádovi Tvrdíkovi do ČSA, kde Vojáčková nastoupila do ekonomického týmu.

h) informace o snaze skupiny právníků Teryngl, Sokol, Maleček, Schöber, Németh, kteří se snaží zajistit silné financování bývalých policistů Láska, Libor Grégor, kteří by měli být součástí shora uvedené skupiny právníků,kteří tyto bývalé policisty dlouhodobě financují, a to ze získaných peněz banky Nomura, Sokolovské uhelné, Setuzy a Union banky přičemž hlavním cílem této skupiny bylo a je oddálit, zastavit, pozdržet, zmařit co nejvíce závažných kauz jako je IPB, Nomura, Setuza a Krejčíř. Je zde informace, že před odchodem od policie si vyšetřovatel Láska pracující na kauze IPB stačil okopírovat veškeré důležité důkazní materiály proti IPB a Nomuře a další, které předal k dispozici shora uvedené skupině právníků.

i) informace o Grossově tichém společenství v Sokolovská uhelná a odlivu kapitálu z této společnosti ve prospěch společnosti Nomura, za spolupráce osob Zach, Šmejc (TV Prima, PPF). Pozn. Paroubek o celé věci dobře ví.
j) informace o úzkých vazbách Františka Mrázka na skupinu policistů z Kongresové ulice a jejich schůzky v restauraci U chalupy, kde se stýkal rázek s osobami Miroslav Vávra a JUDr. Hofman.

k) informace pod názvem: TOTO PO PŘEČTENÍ ZNIČ !!! - hovoří se zde o zjištění kontrolních opatření ohledně kontrol sledování a odposlechů, informace o předání zřejmě úplatků ve výši 300 tisíc za poskytnutí informací k osobám a písemnostem. Informace o Františkovi Mrázkovi a vazbě na Romana Pjajku z Černošic a jeho vazbě na Radovana K. a Petra Hrubého. Je zde zmíněno jméno Petra Želáska (tehdejší ředitel pražské policie) se kterým je konzultována verze vraždy Romana Pjajky...
Takto bych mohl pokračovat ještě na dalších stranách, přesto bych ze zveřejněné části Mrázkova archivu nenašel nic, co by nebylo známo z veřejných zdrojů. Celá zpráva plukovníka Kubiceho byla šikovně vypreparována tak, aby v ní nebyla ani zmínka o policistech ÚOOZ a jejich kontaktech na podsvětí či politiky. Stačí se jen podívat na číslování jednotlivých stop.
Nemá cenu zde popisovat ani celé Kubiceho dílo, které bylo z větší části opsáno z dokumentů, které policisté z ÚOOZ zbavili při "prohlídce" jiných prostor u Tomáše Pitra.
Kubice se vydával za oběť, která jen chránila své lidi před diskreditací a profesním koncem. Podezřelé ale je, že z jeho zprávy vyčnívají jen prohřešky jiných policistů a politiků. Byli to přitom důstojníci i jeho útvaru, kteří se aktivně zapojili do organizovaného zločinu, či ho v některých případech řídili.
Jak blízko pravdě byl "Mrázkův archiv" a zda se skutečně jednalo o Mrázkovy dokumenty ( mohl je vyrobit Tomáš Pitr, či samotná policie), zhodnotí až čas. Dnes už je jasné, že to, co se před rokem zdálo jako absolutní nesmysl, se dnes s novými informacemi jako takový nesmysl zase nejeví. V srpnu 2008 bylo "vyšetřování" zastaveno, většina z podezřelých důkazů se nepotvrdila a údajné stopy časem údajně vyčichly. Plukovník Kubice a jeho hoši postupně od policie odešli a policejní novináři začali psát o tom, že odešli od policie protože neměli od novém vedení dostatečnou podporu. Mnozí dostali mnohem lépe placenou práci u těch, které před rokem ještě obviňovali ze zločinů. Není jasné zda tyto posty získali díky vydírání na základě dokumentů získaných z prohlídek bytů údajných zločinců, či byli skutečně tak dobří, že by se bez jejich zkušeností tito podnikatelé neobešli. .
Raketový vzestup úspěšného podnikatele Standy Grosse v souvislosti s Mrázkovými informacemi není tak úplně od věci a potvrzuje dlouhodobou Grossovu snahu o legalizaci výnosů z jeho politického angažmá. Rovněž Paroubkova úchylka k mnohem mladším slečnám se dnes jeví v poněkud jiném světle, stejně tak i jeho napojení na Kočkovu famiglii. Spojení Paroubka s podsvětím světských a estébáckými přáteli dostalo o dva roky později rovněž jasnější obrysy. Ne snad, že by tento socialistický předák přímo podsvětí řídil, nepochybně však s těmito lidmi často spolupracoval. U normálních lidí, kteří nejsou ve styku s organizovaným zločinem není obvyklé, aby nosili oslavy přátel ostře nabitou zbraň, a už vůbec ne, aby byl na takové oslavě někdo zastřelen.

Poté, co byl na slavnostní prezentaci knihy Jiřího Paroubka zastřelen v restauraci Monarch přítelem Duráčkem přítel Václav Kočka mladší, jeví se souvislosti s organizováním vraždy Mrázka rovněž pravděpodobnější. Znovu se připomnělo úzké napojení mladého Kočky a jeho famiglie na jednu z nejmocnějších ruských mafií "Asociace pro 21. století" prostřednictvím jeho přítele a společníka v podnikání Rusa Andreje Korpljaka. Tento mafián byl policií podezírán z vražd dvou Čečenců, ale byl včas varován a vypařil se za hranice. Kočkova rozvětvená famiglie světských byla napojena i na některé významné policejní novináře, kteří veřejnost chránili před přílišným šťouráním do jejich podnikání. Nevím, nechtěl bych někoho nevinného očerňovat, ale způsob komentování pohřbu Václava Kočky včetně nebývale velkého prostoru, srovnatelného snad jen s pohřbem presidenta, ve mně vyvolal další otazníky. Jedno je však jisté, jestli Kočkova famiglie zločineckou mafií není, tak mnoho hostů tohoto monstrózního fůnusu, vzhledem mafiány skutečně připomínalo. Velmi kulantně a opatrně to popsal komentátor MF Dnes Josef Chuchma :
"V Břevnově se sešli lidé jistého ražení, určité estetiky účesů,, oblékání a doplňků. Pohřeb byl demonstrací jejich přítomnosti ve společnosti a síly, kterou disponují. V rozptýlenosti všedního dne na ně takhle nenatrefíte, většina řadových občanů možná ani neví, že tihle pánové a jejich dámy v takovém počtu vůbec existují. K tomu lze říci asi jen tohle : jestliže středeční akt připomínal některé filmy z Itálie, nebo z Ameriky, pak to byl doklad, že určité činnosti s sebou nadnárodně nesou určitou kulturu tváří a vizáží. Takže vlastně nic zvláštního? Ne tak docela. Problém je, že výše naznačená kultura a sociální vrstva je tu napojena na někdejší vládní, nyní nejsilnější opoziční stranu a jejího stávajícího předsedu především. A že ten bombastický ceremoniál - při němž jen květinová výzdoba, tvořená mimo jiné dvěma desítkami obrovských věnců z rudých, oranžových a bílých růží, přišla na zhruba milion korun - byl rozloučením se členem sociální demokracie. Přece jen ve mně vězí názor, že sociální demokracie by měla být partají jiných lidí a pro jiné lidi, než jsou klany s hodně drahými vozy…"
To, že policisté si policii privatizují a prodávají cokoliv je na prodej, není rovněž nic tajného a neobvyklého. Policisté odcházející ze služebního poměru si jako odchodné berou nejen výsluhy a prebendy o kterých se nám může jen zdát, ale nezřídka si odnášejí i výsledky práce policejních týmů, které jim zajistí existenci bohatých rentiérů.
Pokuste se bez předsudků a nálepek, které jim přisoudili ve svých článcích policejní novináři, porovnat údajnou trestnou činnost Pitra, Mrázka a dalších s činy těch čistých, o kterých je v Mrázkových archivech zmínka a které veřejnost vesměs považuje za slušné a úspěšné občany. Proč je Mrázek označován policejními novináři jako kmotr podsvětí a Kočka, Gross, Vyvadil, Babiš, Jansta a další jsou šikovní podnikatelé? Nevím.
Možná pro veřejnost, která se příliš nezajímá o práci policie a vnímá ji pouze prostřednictvím bulvárního tisku, či tendenčních článků Kubíka, Kmenty z famiglie policejních novinářů, byla Kubiceho zpráva bombou, ale pro většinu politiků, či policistů to takové překvapení nebylo. Sami dobře vědí s kým a proč se stýkají, spojení mnohých ministrů s lidmi, kteří byli nakonec odsouzeni jako zločinci, není u nás vzácné. Vzpomínám jak v první polovině devadesátých let proběhla tiskem fotografie tehdejšího ministra vnitra Rumla, jak se v restauraci objímal s mezinárodním podvodníkem Helbichem, který byl o pár měsíců později hledaný Interpolem po celém světě za stamilionové daňové a celní úniky. Tehdy mu dopomohli k útěku, prý omylem policisté, kteří ho přišli zatknout. Nakonec byl Helbich dopaden až v Jižní Koreji
Skutečným překvapením byla reakce poslanců na Kubiceho zprávu. Kubiceho zpráva prý ovlivnila volby v neprospěch sociální demokracie. Není žádným tajemstvím, že ji policejním novinářům podstrčil opoziční politik Ivan Langer. Zprávu nechal v parlamentní místnosti na stole rozevřenou a odešel čůrat. Bylo to vyčůrané čurání, nebo snad už prostata? V každém případě čůral tak dlouho, dokud redaktor Českého rozhlasu Jan Hrbáček neofotografoval třicet stran textu Kubiceho zprávy, které pak začerstva zveřejnil na internetu. A protože na novináře se zákony nevztahují (podobně jako na mnohé jiné profese), nemusel svého informátora prozradit.
Orgány činné v trestním řízení namísto toho aby hledali vraha Františka Mrázka, nebo alespoň prověřovali co je na ní pravdy, začaly šetřit, kdo zprávu vynesl na veřejnost a kdo za to ponese trestní odpovědnost. Šibalové z Inspekce ministra vnitra vymysleli odposlechy politiků a jejich příbuzných v rámci zákona o policii, nastala tak situace, kdy policie odposlouchávala policii a prakticky nikdo si nemohl být jistý, že nemá "špinavé uši" (výraz z odposlechů, kterým policejní informátor varoval Přibyla, že je odposloucháván).
Trapná odposlechová aféra, která následně vyplula na povrch v mnohém zastínila samotnou "Kubiceho zprávu".
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Pan Kočka Pan Kočka | Web | 15. února 2011 v 23:04 | Reagovat

Kočkoviny od Bohumíra Ďurička online http://kockoviny.zzl.org/

2 sokol sokol | 27. listopadu 2012 v 21:55 | Reagovat

zmrdi

3 mocked mocked | Web | 18. června 2015 v 16:43 | Reagovat

pujčka rychlá ???

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama