Milan Volf primátor, Kladno, ODS

30. března 2009 v 9:53

Milan Volf

Rok 2004 byl rokem volebním. Politické strany se připravovaly na senátorské a krajské volby. Sociální demokracie doufala, že konečně uspěje i v těchto volbách, které až dosud pravidelně prohrávala. Součástí taktiky byla i kriminalizace opozičních politiků, hlavně však ODS. K útoku zavelela Vrchní státní zástupkyně Marie Benešová (dnes stínová ministryně sociálně demokratické spravedlnosti). Ta byla známá více svými mediálními výstupy ve stylu pavlačové dámy, než skutečnými výsledky práce státních zástupců. A když nejsou výsledky, snažila se zviditelnit alespoň útoky na komunální politiky. Jak známo většina komunálních politiků z měst pocházela z řad ODS, což mnohé vysvětluje. Dokonce nazvala starosty a primátory malými gubernátory propojené s podnikatelským prostředím. Tím dala policii jasný signál, kde se má lovit, vznikla politická objednávka z nejvyšších míst.
V kancelářích Policejního prezídia připravovali řadu imaginárních trestních stíhání. Jako prvního si vybrali jednoho z nejpopulárnějších komunálních politiků ODS - kladenského primátora Milana Volfa.
Volf je kladenským patriotem a pro své město udělal hodně. V mládí hrál dlouhá léta hokej za místní Poldi (tehdy patřila k nejlepším klubovým celkům v Československu i v Evropě). I po skončení kariéry aktivního hráče (ligu válel ještě v pětatřiceti) se věnoval hokeji - trénoval mládežnická družstva Kladna, podnikal a současně se zapojil i do politiky. Na Kladensku byl velmi populární osobností a tak nebylo divu, že se zanedlouho prosadil.
V roce 1998 těsně vyhrála komunální volby ODS a Volf se stal poprvé primátorem města. Bylo to po rozpadu kladenských hutí, útlumu hornictví. Celý region byl postižen nezaměstnaností. Volf ale dokázal přivést do města nové podnikatele - například známou dánskou firmu Lego, prosadil výstavbu nových parků, postupně se změnilo centrum kdysi upadajícího města. Za jeho působení se rovněž podařilo realizovat akvapark za téměř 170 mil. korun. Pochopitelně nezapomněl ani na svou lásku k hokeji, kterou podporoval kde mohl. Nebylo divu, když ve volbách roku 2002 v tomto městě opět triumfovala ODS. Jako jediná v České republice získala nadpoloviční většinu hlasů a ovládla zastupitelstvo. To byl úspěch o kterém marně sní generace politiků (později se to povedlo i Pavlu Béhmovi v Praze). Nebylo divu, že oblíbenost Volfa byla trnem v oku sociálně demokratické vlády. Volf byl vývěsním štítem, který bylo třeba odstranit. Ministerstvo vnitra tehdy vedl mladý ambiciózní Stanislav Gross a provázanost policejních špiček s vládou a kriminálním podsvětím dosahovala vrcholu. V takové atmosféře nebylo problémem připravit imaginární obvinění na kohokoliv.
V pozadí plánu na uvěznění primátora byl nechvalně známý náměstek šéfa protikorupční služby Milan Šiška. Vyšetřovatelé si vzali za záminku financování hokejového klubu HC Kladno. Mohli si ale vybrat prakticky každého z primátorů, či starostů, kteří podporují sport. Fotbal a hokej je chloubou každého většího města. Neznám politika, který by se rád nepřiživil na popularitě sportů kam chodí hodně lidí. A na hokej v Kladně chodilo pravidelně šest tisíc fandů. Kdyby padl kladenský hokej, byla by to pro lidi větší rána, než když zkrachovaly hutě. Radní většiny měst podporují kluby buď přímými dotacemi, které však musí schválit zastupitelstvo a nebo nepřímo přes organizace, které řídí prostřednictvím rady, nejčastěji však kombinací obou způsobů. Ve většině měst jsou hřiště, stadióny, sportovní haly, koupaliště, akvaparky a podobná zařízení v majetku měst, ale využívají je hlavně sportovní organizace. Ty si ale většinou nevydělají ani na vlastní provoz, natož pak na údržbu hokejové haly. Města proto pečují o svůj majetek prostřednictvím různých podniků technických služeb a tyto podniky financují ze svého rozpočtu, který každoročně schvaluje zastupitelstvo. Zastupitelstvo však schvaluje jen celkový rozpočet organizací, které zřídí. Jak peníze takové organizace využívají je v kompetenci jednatele společnosti a valné hromady, kterou je rada města. V Kladně se organizace, která měla na starosti správu sportovních a rekreačních areálů jmenovala SAMK ( sportovní areály města Kladna). A tato organizace si každoročně objednávala reklamu v hokejové hale, kde hrálo HC Kladno. Někteří policejní novináři se podivovali nad tím jak je možné, že si město platí reklamu ve svých objektech a dávali za pravdu policistům, kteří to označili za podivné financování a tím pádem za zneužití finančních prostředků města. Na tom, ale není nic nepochopitelného. Pokud v hale nebude hrát extraligový hokejový klub, nepřečte si reklamu města, například na akvapark, nikdo. Reklamu dělají hokejisté, ne mantinely na kterých je namalována. Je pravda, že se jedná o další nepřímé financování hokejistů, které nemohou zastupitelé ovlivnit. Svým způsobem je to obcházení zastupitelstva, avšak v souladu se zákonem o obcích. Navíc hospodaření takových organizací je každoročně kontrolováno a podléhá finančnímu auditu podobně jako hospodaření města. SAMK daly za reklamu hokejovému klubu během dvou let 40 miliónů korun. Zastupitelé si mohli kdykoliv vyžádat roční vyúčtování a vyjádřit se k němu na plenární schůzi. Nikdy tak neučinili. Kontroly ani audit smlouvy na reklamu nikdy nenapadly a přesto policie usoudila, že jednatel společnosti SMAK Václav Přibyl uzavřel nezákonné a nevýhodné smlouvy a obvinila jej koncem roku 2003 z porušování závazných pravidel hospodářského styku podle §127 po dvou letech i kladenského náměstka primátora, který měl SMAK ve své kompetenci. Jednalo se obvinění naprosto směšné a absurdní, přesto však Přibyla na základě tohoto obvinění dostali do vazby, aby prý nemohl ovlivňovat vyšetřování. Přibyl ve vazbě "změkl" a začal se vymlouvat, že reklamní smlouvy s hokejisty dělal na příkaz primátora Volfa. Stejně tak se vymlouval i Volfův náměstek. Asi už se nedovíme zda vypovídali na radu advokátů, či policie a co mu za to vyšetřovatelé slíbili. Jisté je, že tato tvrzení stačila k tomu, aby byl primátor okamžitě obviněn ze zneužití pravomoci veřejného činitele neboť prý sponzoroval kladenské hokejisty bez souhlasu zastupitelstva a způsobil tak městu škodu ve výši 40 mil. korun. Jednalo se klasický imaginární trestní čin. Na Kladně se ale také hovořilo o tom, že se primátora Volfa snažili odstranit jeho méně zdatní straničtí kolegové, kteří policii donášeli a vypovídali proti němu. Přibližně ve stejné době začali policejní novináři( Dolejší, Kedroň, Šídlo atd.) zveřejňovat články o koupi primátorova služebního vozu Audi. Byly to klasické pomlouvačné články, které se trefovaly jen do noty závistivých lidí. Novináři zdůrazňovali vysokou cenu zakoupeného vozu ( 3 mil. Kč) a poukazovali na to, že výběr auta byl bez výběrového řízení a jeho zakoupení opět neschválili zastupitelé. Byla to klasická polopravda, která zamlčovala skutečnosti, které se novinářům nehodily do obrazu padoucha Volfa. Nevím jestli jsou policejní novináři placeni podle délky článků, ale všimněte si, že v každé zprávě je minimálně třetina opsána ze zprávy minulé. Tak tomu bylo i v článcích o zakoupeném autu. Nejdříve čtenářům připomenou co už pětkrát napsali před tím (asi je považují za totální sklerotiky), že primátor je obviněn z nelegálního financování hokejistů za 40 mil. korun a potom jej popíší jako nadutou osobu, která si dělá co chce. Nejlépe se hodí citace opozičních poslanců ČSSD nebo KSČM. Po sérii takových článků udeří i policie.
Žádný z policejních novinářů ani policie však nevysvětlí jak by takové výběrové řízení na auto mělo probíhat. Co by bylo kritériem? Cena, značka automobilu, barva, spotřeba, odolnost, bezpečnost, nebo nabízená sleva? Jak by výběrová komise posoudila pohodlí jízdy. Navíc ve svých článcích opomněli sdělit, že zastupitelstvo schválilo rozpočet primátorské kanceláře i výši režijních nákladů na provoz úřadu. Neznám zastupitelstvo, které by schvalovalo například počet tužek, značky kopírek, nebo obměnu vozového parku.
Tyto skutečnosti museli být policistům i novinářům známé. Rozpočet města, zápisy ze zastupitelstva, z rady města, to všechno jsou veřejné listiny a mohli si počíst i podrobné zápisy z jednání. V případě obvinění primátora jede hlavně o listinné důkazy, kde není co vymýšlet, navíc byl kvůli údajnému nelegálnímu sponzování kladenského hokeje vyšetřován Přibyl dva roky. Přesto se státní zástupkyně Tamara Kaiserová ztotožnila s obviněním policistů a navíc žádala o uvalení vazby na primátora z důvodů ovlivňování svědků. Jednalo se o klasické zneužití zákona a účelový krok, který měl jediný důvod - dostat Volfa za mříže. Kdo je u nás jednou za mřížemi je vinný a jeho šance na obhajobu výrazně klesnou. Koho chtěla státní zástupkyně ještě vyslechnout?
Jednatele společnosti SAMK Přibyla? Ten byl vyslechnut už mnohokrát. Presidenta hokejového klubu pana Jágra? Co mohl vědět o hlasování zastupitelstva, nebo rady města? Radních? Vždyť z každého hlasování byl pořízen zápis.
O uvalení vazby rozhodla soudkyně Jitka Hauptmanová prakticky bez podkladů, jen na základě toho co v žádosti napsala žalobkyně. Zdůvodnila to tím, že by mohl ovlivňovat svědky a bránit získání všech listinných důkazů, navíc ve věci, která byla vyšetřována už před dvěma lety. Soudkyně zřejmě usoudila, že by primátor pálil na radnici dokumenty a navíc by objížděl všechny zastupitele, aby je rovněž zničili, protože zápisy z jednání rady a zastupitelstva dostávají také. To je šílená představa, které soudkyně sama nemohla věřit. Účelu však bylo dosaženo. Primátor skončil za mřížemi a v teplácích. Politický motiv se dal těžko zapřít.
Ne každý se dovede vypořádat s institucí české spravedlnosti, které se říká vazba (zmíním se o ní ve zvláštní kapitole). Nikomu se nedivím, ani ho neodsuzuji, když se tam může za pár dnů sesypat. Dobře ji snáší jen skuteční zločinci a hlavně recidivisté, kteří jsou už zvyklí. Ale pro primátora to musel být hrozný zážitek. Navíc s vědomím toho, že neudělal nic špatného.
Obhájce uvězněného primátora podal okamžitě odvolání proti vazbě, ale odvolací soudkyně Helena Herclíková si dávala s rozhodnutím na čas. Odvolání proti vazbě nemá odkladný účinek. Po čtrnácti dnech však přece jen došla k názoru, že primátor nemohl svědky ovlivňovat a okresní soud tudíž nerozhodl v souladu se zákonem. Milan Volf byl z vazby propuštěn na svobodu. Zajímavé je, že byl propuštěn hned poté co se vzdal funkce primátora. Soudkyně Herclíková sice horlivě ujišťovala veřejnost, že ho nepropustila z tohoto důvodu, ale to jí věří jen málokdo.
Komentovat tuto trapnou hru snad ani nemá smysl. Myslím, že nejlépe to vystihl komentář Karla Steigerwalda " Do tepláků": " Exprimátor Volf byl propuštěn z vazby. Vyšetřování pokračovalo vzdal se všech funkcí a měl na sobě tepláky. To jsou dosti neblahé okolnosti. V české policejní politice se zahnízdil nepěkný žargon - dostanu tě do tepláků. Znamená to : obvinit, zavřít do vazby, společensky znemožnit, pak pustit a uložit k ledu. Léta pak běží jakoby nějaké vyšetřování, oběť má mezitím dávno po kariéře. Protože vyšetřování nikdy nekončí, nýbrž stále pospává, je oběť věčně podezřelá. Pozorujme případ Volf s mimořádně otevřenýma očima. Půjde-li cestou "tepláků" bude to velmi zlé. Přejme si, aby byl případ přesvědčivě vyřízen. Přesvědčivěji, než ta vazba. O to by měl stát každý, kdo má v případu prsty."
Koncem srpna se nechala slyšet státní zástupkyně Kaiserová, že veškeré důkazy bude mít nejpozději do tří měsíců a poté jej obžaluje. Nevím kde se vloudila chybička, ale uplynul rok a žaloba k soudu ještě nedorazila. Teprve v lednu 2006 proběhlo první stání a jakoby náhodou se protahovalo a protahovalo. Volby se opět blížily. V březnu 2006 soudkyně Jiřina Říhová Milana Volfa odsoudila k podmíněnému trestu za zneužití pravomocí veřejného činitele.
A je to... Vlastně naštěstí ještě není. Vrchní soud o půl roku později rozsudek potvrdil, ale o další dva roky později Nejvyšší soud rozsudek v plném rozsahu zrušil a celou "kauzu" vrátil k novému projednání zpátky soudkyni Říhové. Obvinění i rozsudek se sesypal jako hromádka karet. Bylo to jasné od samého počátku, ale účelu bylo dosaženo - Volf byl dehonestován, odstaven ze všech funkcí a vygumován z politiky a o to přece policejní a soudní mafii šlo.
Obavy Karla Staigerwalda se naplnily - kauza Volf šla cestou tepláků a vyšuměla do ztracena protože primátor byl nevinný. Pseudoochránkyně naší spravedlnosti Jiřina Říhová, Tamara Kaiserová, Helena Hercliková a Jitka Hauptmanová slouží spravedlnosti dál, jen se spletli.
V březnu 2009 byl exprimátor Volf konečným rozhodnutím krajského soudu zbaven všech obvinění. Je nevinnen, dávno již není primátor, nepřekáží v politice.
A je to…
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 kladensko kladensko | Web | 21. září 2011 v 19:09 | Reagovat

V pozadí plánu na uvěznění primátora byl nechvalně známý náměstek šéfa protikorupční služby Milan Šiška. Vyšetřovatelé si vzali za záminku financování hokejového klubu HC Kladno

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama