Pojistné podvody policistů

30. března 2009 v 13:01

Pojistné podvody policistů

Pojistné podvody jsou již poněkud složitější na organizaci, ale přináší také pro organizátory mnohem vyšší zisk. Pojistné podvody a machinace s pokutovými bločky patří mezi lukrativní zdroje financí pro zločince v policejních sborech. Maskování dopravních nehod policistů pod vlivem alkoholu zpravidla nepřináší viníkům finanční profit. Podvádí hlavně proto, aby si chránili svou kůži, aby si udrželi kariéru, dostali odstupné, rentu a podobné výdobytky. Úplatky za vrácení řidičáku, přimhouření očí při dopravních nehodách za úplatu jsou běžným způsobem jak si policisté přivydělávají, ale oproti pojistným podvodům jsou na nižším stupni žebříčku policejních zločinů.
Dopravní policisté úspěšně "podnikají" v oboru pojistných podvodů hlavně proto, že sami připravují podklady, které jsou rozhodující pro posouzení plnění ze strany pojišťoven. K tomu nepotřebují ani příliš fantazie. Stačí se jen domluvit s komplicem, který stojí mimo policejní řady a má drahé auto s vysokou pojistkou. Inscenují dopravní nehodu, nejčastěji nabourají auto sami a potom stačí jen nehodu správně vyhodnotit. Někteří odborníci na pojistné podvody se ani nenamáhají dopravní nehody předstírat, nehody jednoduše vyrobí jen papírově a od pojišťovny inkasují plnění. Oblíbeným trikem jsou rovněž krádeže dobře pojištěných automobilů, které zpravidla umístí na nenasytných východních trzích. Dostanou zaplaceno hned dvakrát. Nejprve od překupníků, podruhé od pojišťovny. Pojišťovny odhadují, že nejméně 30% pojistných událostí jde na účet podvodníkům.
Hitparáda pojistných podvodů policistů by rovněž stačila na samostatnou knihu. Případy, které zveřejňuji jsou jen malým průřezem jejich trestné činnosti a ukazují, že se nepodvádí jen nižší šarže v terénu, ale výdělkem z pojistného podvodu nepohrdne ani důstojník Inspekce Ministerstva vnitra.
Možná, že čtenář bude u případů postrádat jména provinilců z řad policie, či tresty, který nakonec dostali, ale tyto skutečnosti na rozdíl od obyčejných lidí policie důsledně tají jednak proto, aby chránila své lidi a také proto, aby mohla efektivně zamést stopy. Pokud se o trestné činnosti policistů dozví veřejnost jen kusé zprávy, je vždycky šance, aby policisté trestné činy postupně vmanévrovali do nižší právní kvalifikace. Státním zástupcům se občas i podaří některé obviněné policisty dostat až před soud, ten ale často se zjistí, že se "vyšetřujícím" policistům podařilo nashromáždit tolik "chyb", že soudu nezbude nic jiného, než delikventa osvobodit s konstatováním, že vyšetřovatelé se dopustili mnoha pochybení a nedůsledností při zajišťování důkazů.
Nikdo se už nedoví, kolika trestním stíháním se takto "vyšetřovaní" policisté vyhnuli a byli nakonec potrestáni "chybující" vyšetřovatelé. Určitý obrázek o tom jak efektivně dokáží vyšetřující policisté zametat stopy svědčí statistika policejního presidia, která byla zveřejněna v lednu 2004.
Do roku 1998 se počet trestně stíhaných policistů pohyboval kolem 300 případů ročně. Po nástupu sociálně demokratického ministra vnitra Grulicha nastal prudký nárůst policejních zločinů a dvojnásobné tempo nabrala trestná činnost policistů pod taktovkou nového ministra Stanislava Grosse. V roce 2003 to již bylo 513 stíhaných policistů. Zajímavé vysvětlení stoupající zločinnosti svých podřízených přinesl na tiskové konferenci sám pan policejní president Kolář, když bezelstně tvrdil, že odsouzených policistů je nakonec jen zlomek. A mluvčí policejního presidia Blanka Kosinová pohotově doplnila :

" Média neustále informují o tom, jak roste kriminalita policistů. Statistiky ale ukazují, že ze stíhaných policistů je nakonec odsouzeno mnohem méně." A její šéf Jiří Kolář s pýchou doplnil, že počet odsouzených policejních zločinců rok od roku klesá. Je to pravda. Z 513 stíhaných policistů jich bylo nakonec obžalováno jen 241 a z nich bylo odsouzeno jen 94 obžalovaných.. To je neuvěřitelné číslo, které ukazuje, že 80% trestně stíhaných policistů je stíháno neoprávněně. U ostatních občanů naší republiky je statistika obrácená. Přes 98% obviněných je nakonec odsouzeno. V čem je tedy rozdíl? Především v tom, že policisté, jak už bylo řečeno vyšetřují tak aby se nic nedokázalo. Dělají " chyby", za které jsou jen symbolicky potrestáni. Nepochybně dalším důvodem je určitá znalost právního prostředí a vyšetřovacích metod kolegů, kterou policejní zločinci dovedou s úspěchem využívat ve svůj prospěch. Výhody jim poskytují i vyšetřující kolegové v průběhu vyšetřování . Případy, kdy je na obviněné policisty podán návrh na uvalení vazby z důvodu ovlivňování svědků, nebo maření vyšetřování jsou známy jen čtyři za posledních pět let, kdy bylo obviněno 2149 policistů. V tomto světle již policejní statistika vypadá nedůvěryhodně a zkresluje skutečnost.
Obviněný policista může do vyšetřování podstatně zasahovat : ovlivňovat výpovědi svých kolegů, či podřízených, zastrašovat je, stejně tak může zastrašovat a terorizovat civilní svědky. Dovedou si zajistit mlčení svědků, případně zařídí zmizení klíčových důkazů.
Manipulace s výpověďmi svědků je přitom pro policejní vyšetřovatele ten nejjednodušší způsob ovlivnění vyšetřování. Mají co nabídnout. Není náhoda, že při vyšetřování těžkých zločinů policistů z kriminální služby jsou svědci zpravidla recidivisté s deseti a více tresty. Vyšetřující policisté jim za křivou výpověď slíbí propuštění z vazby, nebo odložení jejich dalšího stíhání. Člověku, který nezná náš soudní systém se možná bude zdát, že soud přece neuvěří takovému svědkovi. Omyl, uvěří. Zkuste si takového svědka přivést k soudu vy ve sporu s policistou. Soudci jsou také jen lidé, s mnohými policisty je pojí dávné vazby, které mají kořeny ještě z dob socialismu. Manipulace s odebranou krví při dopravních přestupcích je proti tomu jen klukovina.
Pět set třináct trestně stíhaných policistů za rok 2003 a z toho jen devadesát čtyři odsouzených zpravidla nejmírnějšími tresty, kde soudci pracně hledají "polehčující" důvody je na první pohled zanedbatelným počtem vzhledem k tomu, že policistů je přes třicet tisíc. Existuje však také statistika z nezávislých zdrojů, která říká, že k inspekci ministra vnitra se dostane k šetření jen každý dvacátý trestní čin policistů. Jinými slovy : devatenáct případů z dvaceti je řešeno kázeňsky, nebo vůbec. Myslím, že pan generál Kolář s takovými statistikami neměl vůbec vystupovat před veřejnost, tím méně je vydávat za úspěch.
Kdo mu to uvěří, když on sám musel nejednou trestat podřízené okresní ředitele za falšování statistiky.
Karviná 1999 - tři policisté karvinského dopravního inspektorátu byli obviněni ostravským vyšetřovatelem z pojišťovacích podvodů. Dopravní policisté se domluvili s dalšími dvěma muži (ani jejich jména se veřejnost nedověděla) na základě podkladů o dopravní nehodě, která se stala jen papírově, vytáhli z pojišťovny 190 884 Kč. Navíc jeden z nich se snažil fingovanou nehodou získat ze zákonného pojištění získat dalších 175 000 Kč.
Praha 1999 - čtyřicetiletý referent Inspekce Ministerstva vnitra, který měl v popisu práce vyšetřovat trestnou činnost policistů vymyslel poněkud složitější fintu jak napálit pojišťovnu a ještě navíc zatajit dopravní nehodu, kterou zavinil. Domluvil se s kamarádem od dopravní policie s jehož pomocí nehodu zinscenovali, dodatečně vyhotovili fotodokumentaci a falešný zápis o nehodě. Poctivý referent poté chtěl, aby mu pojišťovna za jeho výkon zaplatila 35 000 Kč. Jenže nehoda se nezdála kontrolorům pojišťovny a podvod vyplul na povrch. Případ byl samozřejmě prezentován jako ojedinělý, který poškozuje dobré jméno stovek poctivých dopravních policistů.
Ostrava - dva policisté z Nového Jičína ( jména opět policie tajila) byli obviněni z toho, že v průběhu let 1998 - 1999 se podíleli na inovované fintě s předstíranými dopravními nehodami. Policejní podvodníci pracovali velmi opatrně a fingované
dopravní nehody hlásili pojišťovnám jen s menšími škodami a hlavně vymýšleli takové nehody, které byly z hlediska závažnosti překročení dopravních předpisů téměř zanedbatelné a nikdo se u nich nezranil. Řidiči, kteří byli na jejich podnikání napojeni se tak vyhnuli pokutám, či závažnějším postihům dopravního inspektorátu. Kradli po drobcích, ale často, takže škoda podvedených pojišťoven brzy vyšplhala na několik set tisíc korun. Jednomu z nich se podařilo, ještě před obviněním opustit řady policie na vlastní žádost a zachránit si tak své výdobytky za poctivou službu. Paradoxně tak mohl dostávat z našich daní i ve vězení rentu za to, že nemohl dál pracovat u policie.
Hradec Králové - 2003 dopravní policisté z Chlumce nad Cidlinou se podařilo dát dohromady jednu z největších band, která si vydělávala pojistnými podvody. V organizované skupině, která čítala kolem padesáti lidí, figurovali jak civilisté - řidiči, tak i policisté a zaměstnanci pojišťovny. Nevymysleli nic nového, jen dělba práce byla sofistikovanější. Jedni bourali, druzí psali falešné protokoly o nehodách a pojišťovák je kontroloval a předkládal k proplacení pojišťovně. Často se ani nenamáhali předstírat dopravní nehodou a pojistné události vyráběli jen papírově. Do protokolů zaznamenávali skutečné osoby a auta. Poskytovatelé údajů samozřejmě získali část z výtěžku. O zisk se dělili poctivě podle předem dohodnutých podmínek. Celkem jim bylo prokázáno více než čtyřicet pojišťovacích podvodů a škoda činila přes čtyři miliony korun.
Prokázaná částka o kterou připravili pojišťovny je však jen menší částí na kterou si ve skutečnosti přišli. Vyšetřování bylo velmi složité vzhledem k tomu, že na okresním ředitelství policie v Hradci Králové byli další napojení policisté, kteří své kumpány kryli. Proto se už nikdy nezjistí kolik pojistných podvodů nebylo odhaleno a jak dlouho tento gang působil. Jisté je jen to, že první tresty, které padly byly více, než symbolické a lišily se jen v délkách podmínek.

§ 250a Pojistný podvod
(1) Kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.
(3)
Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu nikoliv malou.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a 2 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem na cizím majetku značnou škodu, nebo jiný zvlášť závažný následek.
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 a 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Domažlice - 2001 - čtyři bezejmenní policisté se zařadili do dlouhé řady "ojedinělých" případů osobních selhání jednotlivců. Dopravní policisté byly přistiženi nejméně při pěti případech, kdy vědomě zpracovali nepravdivé protokoly o dopravních nehodách. Přišli si tak od pojišťoven na 750 000 Kč. Byli obviněni z podvodu a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Soud je odsoudil k podmínce...
Česká Lípa 2003 - dva policisté (jména policie tají kvůli presumpci neviny)), jeden s dopravní služby a druhý pořádkové si přivydělávali pojistnými podvody. Při posledním byli přistiženi revizory pojišťovny a podvod byl nahlášen Inspekci ministra vnitra. Dopravní policista, mazák s jednatřicetiletou praxí u policie a "nováček" , který sloužil teprve devět let chtěli pojišťovnu okrást o jeden milion. Byli obviněni z pojistného podvodu, zneužití pravomoci veřejného činitele a z návodu k trestnému činu.
Pojišťovací podvod byl novelou vymezen zvláštním paragrafem. Od té doby jsou také registrovány pojistné podvody ve kterých hrají policisté klíčovou roli. Neznamená to , že by se o pojistné podvody nesnažili i ostatní majitelé motorových vozidel. Ti však nemají takové možnosti k pravidelným výdělkům z pojistných podvodů jako dopravní policisté a likvidátoři pojišťoven, kteří obvykle s policisty spolupracují. Statistika ukazuje, že od roku 1998 se pojišťovacího podvodu dopustilo 206 policistů a každoročně jich přibývá dalších padesát. To se na první pohled nezdá tak dramatické, avšak je třeba vzít v úvahu, že dopadení policisté "pracují" hlavně v organizovaných skupinách a na jejich kontě jsou podvody opakované. Olomouc 2004 : Krajský soud v Olomouci osvobodil bývalého šéfa Dopravního inspektorátu v Přerově Zdeňka Semelku a vedoucího dopravních nehod Stanislava Velíška, kteří fingovali kvůli vyplacené pojistce svých známých nehodu Mercedesu. Soudci si v osvobozujícím rozsudku postěžovali na celou řadu pochybení a nedůsledností při šetření inscenované nehody. Jednoduše řečeno, nepodařilo se prokázat, že Velíšek s Jemelkou věděli o chystaném vymáhání pojistného. To, že nehoda byla jen předstíraná dopravní policisté nepochybně věděli, ale šetřili ledabyle, chybovali a zapomněli na to, že pojistka se proplácí. Kvůli tomu se pojistné obvykle uzavírá.Výsledek? Jemelkla odešel od police s vysokým odstupným a doživotní rentou. Velíšek prokázal silnější nervy i žaludek, u policie zůstal a nestalo se mu nic, protože přestupek byl časem promlčen.
Plukovník Jiří Svoboda z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu rovněž neodolal pokušení a podváděl při nehodě služebním automobilem. Nehoda to byla vskutku nepatrná. Pan plukovník poněkud špatně odhadl situaci a služebního bavoráka zabrzdil o stojící Škodovku 1203. Trochu pomačkané plechy, nic víc. S dopravními policisty se ale domluvil na opačné verzi. Prý stál on a do něho při couvání nabourala škodovka. Technici však následně zjistili, že mechanizmus poškození aut byl takový, že to nemohla škodovka způsobit couváním, ale naopak BMW pana plukovníka při brzdění. Pan plukovník nepil, možná jel rychleji než měl. Nikomu se nic nestalo, tak o co vlastně šlo? Pravděpodobně jen o služební postup. Kdyby dostal kázeňský přestupek měl by na čas zastavenou slibně rozjetou kariéru.
V posledních letech se pojistné podvody s automobily dostávají stále více pod kontrolu policistů, kteří si uvědomili, že bez nich to nejde. V roce 2008 byl například odhalen gang pojistných podvodníků z Prahy, kde čelná místa zaujímali pouze policisté. Jednalo se sice jen o méně významnou skupinu, které byla předběžně vyčíslena škoda kolem čtyř milionů korun, ale takových menších gangů řízených policisty operuje v České republice kolem třicítky.
Jesenice 2008
Pojistné podvody jsou u dopravních policistů ve stále větší oblibě, o čemž svědčí i počty odhalených případů po celé republice. Poslední případ odhalila Inspekce ministra vnitra ve spolupráci s Českou pojišťovnou v listopadu 2008, kdy obvinila pětici podvodníků, z nichž dva byli důstojníci dopravního inspektorátu v Jesenici, jeden z nich bel šéfem gangu a současně šéfoval jesenickému dopravnímu inspektorátu, bandu policistů doplňovali dva civilisté a městský policista z Průhonic. Jejich činnost byla opravdu rozmanitá, nespecializovali se jen na aranžované dopravní nehody, jako jejich pražští kolegové, ale z pojišťoven tahali peníze i z fingovaných vloupání do aut. Vykrádali si navzájem auta, například rádia airbagy a po zaplacení škody je vrátili zpět. Způsobená škoda podle mluvčí Inspekce Martiny Lídlové přesáhla dva miliony korun.
Pokud by se nejednalo o policisty, hrozilo by lim osm let, ale dá se předpokládat, že budou potrestáni kázeňsky, maximálně podmínkou.
Podobný gang byl odhalen i v Praze počátkem srpna 2008, kde Inspekce ministra vnitra zatkla za fingování krádeží a vykrádání aut, šéfa dopravního inspektorátu na Praze 2 majora Luďka Kováče i jeho zástupce a dalších dvou policistů. S tímto policejním gangem spolupracovalo šest zlodějů - specialistů a způsobená škoda pojišťovnám činila čtyři miliony korun. Také oni se zřejmě nevyhnou kázeňskému postihu, možná je čeká i podmíněné odsouzení.
Policejní zločin se prostě vyplácí, zisky jsou poměrně velké a nebezpečí trestu nízké.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (2417)
Zobrazit starší komentáře

2401 kimberleyxm1 kimberleyxm1 | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 3:47 | Reagovat

Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://little.porn.bestsexyblog.com/?dalia

porn for smart people teen star porn nasty hot fucking porn teens stockings porn free porn clips old man

2402 francinehd60 francinehd60 | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 16:21 | Reagovat

Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
http://porn.bad.hotblognetwork.com/?yuliana

blake stone porn vintage fucking on beach porn latina mature porn movie galleries kinky bride porn knauth porn

2403 Bobbyguict Bobbyguict | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 0:14 | Reagovat

台北市-萬華 禾云室內設計 台北城市工

http://interior-plan.com/

2404 preogerymnarm preogerymnarm | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 17:39 | Reagovat

Купить входную дверь с установкой<a href=https://dum.md/ru/products/stalinie_dveri_v_dom/dveri-derevo-berislav>.</a>

2405 DonaldJal DonaldJal | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 22:10 | Reagovat

you can check here <a href=http://vf-stream.pro>Series en Streaming HD</a>

2406 MichaelAnymn MichaelAnymn | E-mail | Web | 12. prosince 2018 v 11:38 | Reagovat

民視眼鏡 - 媒體認證台北市士林最便宜眼鏡配到好

http://www.people-eye.com.tw/

2407 PabloRox PabloRox | E-mail | Web | 12. prosince 2018 v 13:34 | Reagovat

websites  
<a href=http://www.knowthiscaller.com/listing/586-436-26>5864362610</a>

2408 josieum2 josieum2 | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:53 | Reagovat

Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://lesbian.milfs.bloglag.com/?alayna

horny porn sites indian lesbein porn clips jake andrews porn actor punishment porn islam hardcore gay furry hentai porn

2409 stanleycx69 stanleycx69 | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:47 | Reagovat

Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
http://porn.austria.allproblog.com/?adrianna

biography angel marie porn star nicola holt porn depraved lesbian nuns porn best lesbian porn 2009 zeus porn

2410 AlexDnsip AlexDnsip | E-mail | Čtvrtek v 21:44 | Reagovat

Эпично
Не однозначная точка зрения
Как
любит говорить
один из московских адвокатов
Дмитрук
Д.В.
:
Век живи — век учись
. Все будет хорошо!

2411 SadofDic SadofDic | E-mail | Web | Čtvrtek v 21:53 | Reagovat

cheapest is ever

     3292 is vendita itali

2412 Dor Dor | E-mail | Web | Pátek v 2:36 | Reagovat

Независимая экспертиза http://100expertov.ru/

2413 TysonFoeri TysonFoeri | E-mail | Sobota v 0:29 | Reagovat

The Norwegian LAMININE are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. http://tkfl777.com at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

2414 Clementhit Clementhit | E-mail | Web | Neděle v 22:10 | Reagovat

Porn photo of my ex here => https://vk.cc/8OGwS5

2415 MichaelPew MichaelPew | E-mail | Web | Pondělí v 15:53 | Reagovat

Look At This https://dhl-discreetmailing.com/

2416 Arthurral Arthurral | E-mail | Web | Včera v 1:59 | Reagovat

<a href=https://obnallpro.cc/showthread.php?t=584>обналичим безнал</a> - купить ип с расчетным счетом, купить дебетовые карты в москве.

2417 Stanleychida Stanleychida | E-mail | Web | Včera v 17:02 | Reagovat

my website  
<a href=https://cointelegraph.com/news/level-up-500-games-to-accept-altcoin-as-payment-for-the-first-time>good news</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama