Pojistné podvody policistů

30. března 2009 v 13:01

Pojistné podvody policistů

Pojistné podvody jsou již poněkud složitější na organizaci, ale přináší také pro organizátory mnohem vyšší zisk. Pojistné podvody a machinace s pokutovými bločky patří mezi lukrativní zdroje financí pro zločince v policejních sborech. Maskování dopravních nehod policistů pod vlivem alkoholu zpravidla nepřináší viníkům finanční profit. Podvádí hlavně proto, aby si chránili svou kůži, aby si udrželi kariéru, dostali odstupné, rentu a podobné výdobytky. Úplatky za vrácení řidičáku, přimhouření očí při dopravních nehodách za úplatu jsou běžným způsobem jak si policisté přivydělávají, ale oproti pojistným podvodům jsou na nižším stupni žebříčku policejních zločinů.
Dopravní policisté úspěšně "podnikají" v oboru pojistných podvodů hlavně proto, že sami připravují podklady, které jsou rozhodující pro posouzení plnění ze strany pojišťoven. K tomu nepotřebují ani příliš fantazie. Stačí se jen domluvit s komplicem, který stojí mimo policejní řady a má drahé auto s vysokou pojistkou. Inscenují dopravní nehodu, nejčastěji nabourají auto sami a potom stačí jen nehodu správně vyhodnotit. Někteří odborníci na pojistné podvody se ani nenamáhají dopravní nehody předstírat, nehody jednoduše vyrobí jen papírově a od pojišťovny inkasují plnění. Oblíbeným trikem jsou rovněž krádeže dobře pojištěných automobilů, které zpravidla umístí na nenasytných východních trzích. Dostanou zaplaceno hned dvakrát. Nejprve od překupníků, podruhé od pojišťovny. Pojišťovny odhadují, že nejméně 30% pojistných událostí jde na účet podvodníkům.
Hitparáda pojistných podvodů policistů by rovněž stačila na samostatnou knihu. Případy, které zveřejňuji jsou jen malým průřezem jejich trestné činnosti a ukazují, že se nepodvádí jen nižší šarže v terénu, ale výdělkem z pojistného podvodu nepohrdne ani důstojník Inspekce Ministerstva vnitra.
Možná, že čtenář bude u případů postrádat jména provinilců z řad policie, či tresty, který nakonec dostali, ale tyto skutečnosti na rozdíl od obyčejných lidí policie důsledně tají jednak proto, aby chránila své lidi a také proto, aby mohla efektivně zamést stopy. Pokud se o trestné činnosti policistů dozví veřejnost jen kusé zprávy, je vždycky šance, aby policisté trestné činy postupně vmanévrovali do nižší právní kvalifikace. Státním zástupcům se občas i podaří některé obviněné policisty dostat až před soud, ten ale často se zjistí, že se "vyšetřujícím" policistům podařilo nashromáždit tolik "chyb", že soudu nezbude nic jiného, než delikventa osvobodit s konstatováním, že vyšetřovatelé se dopustili mnoha pochybení a nedůsledností při zajišťování důkazů.
Nikdo se už nedoví, kolika trestním stíháním se takto "vyšetřovaní" policisté vyhnuli a byli nakonec potrestáni "chybující" vyšetřovatelé. Určitý obrázek o tom jak efektivně dokáží vyšetřující policisté zametat stopy svědčí statistika policejního presidia, která byla zveřejněna v lednu 2004.
Do roku 1998 se počet trestně stíhaných policistů pohyboval kolem 300 případů ročně. Po nástupu sociálně demokratického ministra vnitra Grulicha nastal prudký nárůst policejních zločinů a dvojnásobné tempo nabrala trestná činnost policistů pod taktovkou nového ministra Stanislava Grosse. V roce 2003 to již bylo 513 stíhaných policistů. Zajímavé vysvětlení stoupající zločinnosti svých podřízených přinesl na tiskové konferenci sám pan policejní president Kolář, když bezelstně tvrdil, že odsouzených policistů je nakonec jen zlomek. A mluvčí policejního presidia Blanka Kosinová pohotově doplnila :

" Média neustále informují o tom, jak roste kriminalita policistů. Statistiky ale ukazují, že ze stíhaných policistů je nakonec odsouzeno mnohem méně." A její šéf Jiří Kolář s pýchou doplnil, že počet odsouzených policejních zločinců rok od roku klesá. Je to pravda. Z 513 stíhaných policistů jich bylo nakonec obžalováno jen 241 a z nich bylo odsouzeno jen 94 obžalovaných.. To je neuvěřitelné číslo, které ukazuje, že 80% trestně stíhaných policistů je stíháno neoprávněně. U ostatních občanů naší republiky je statistika obrácená. Přes 98% obviněných je nakonec odsouzeno. V čem je tedy rozdíl? Především v tom, že policisté, jak už bylo řečeno vyšetřují tak aby se nic nedokázalo. Dělají " chyby", za které jsou jen symbolicky potrestáni. Nepochybně dalším důvodem je určitá znalost právního prostředí a vyšetřovacích metod kolegů, kterou policejní zločinci dovedou s úspěchem využívat ve svůj prospěch. Výhody jim poskytují i vyšetřující kolegové v průběhu vyšetřování . Případy, kdy je na obviněné policisty podán návrh na uvalení vazby z důvodu ovlivňování svědků, nebo maření vyšetřování jsou známy jen čtyři za posledních pět let, kdy bylo obviněno 2149 policistů. V tomto světle již policejní statistika vypadá nedůvěryhodně a zkresluje skutečnost.
Obviněný policista může do vyšetřování podstatně zasahovat : ovlivňovat výpovědi svých kolegů, či podřízených, zastrašovat je, stejně tak může zastrašovat a terorizovat civilní svědky. Dovedou si zajistit mlčení svědků, případně zařídí zmizení klíčových důkazů.
Manipulace s výpověďmi svědků je přitom pro policejní vyšetřovatele ten nejjednodušší způsob ovlivnění vyšetřování. Mají co nabídnout. Není náhoda, že při vyšetřování těžkých zločinů policistů z kriminální služby jsou svědci zpravidla recidivisté s deseti a více tresty. Vyšetřující policisté jim za křivou výpověď slíbí propuštění z vazby, nebo odložení jejich dalšího stíhání. Člověku, který nezná náš soudní systém se možná bude zdát, že soud přece neuvěří takovému svědkovi. Omyl, uvěří. Zkuste si takového svědka přivést k soudu vy ve sporu s policistou. Soudci jsou také jen lidé, s mnohými policisty je pojí dávné vazby, které mají kořeny ještě z dob socialismu. Manipulace s odebranou krví při dopravních přestupcích je proti tomu jen klukovina.
Pět set třináct trestně stíhaných policistů za rok 2003 a z toho jen devadesát čtyři odsouzených zpravidla nejmírnějšími tresty, kde soudci pracně hledají "polehčující" důvody je na první pohled zanedbatelným počtem vzhledem k tomu, že policistů je přes třicet tisíc. Existuje však také statistika z nezávislých zdrojů, která říká, že k inspekci ministra vnitra se dostane k šetření jen každý dvacátý trestní čin policistů. Jinými slovy : devatenáct případů z dvaceti je řešeno kázeňsky, nebo vůbec. Myslím, že pan generál Kolář s takovými statistikami neměl vůbec vystupovat před veřejnost, tím méně je vydávat za úspěch.
Kdo mu to uvěří, když on sám musel nejednou trestat podřízené okresní ředitele za falšování statistiky.
Karviná 1999 - tři policisté karvinského dopravního inspektorátu byli obviněni ostravským vyšetřovatelem z pojišťovacích podvodů. Dopravní policisté se domluvili s dalšími dvěma muži (ani jejich jména se veřejnost nedověděla) na základě podkladů o dopravní nehodě, která se stala jen papírově, vytáhli z pojišťovny 190 884 Kč. Navíc jeden z nich se snažil fingovanou nehodou získat ze zákonného pojištění získat dalších 175 000 Kč.
Praha 1999 - čtyřicetiletý referent Inspekce Ministerstva vnitra, který měl v popisu práce vyšetřovat trestnou činnost policistů vymyslel poněkud složitější fintu jak napálit pojišťovnu a ještě navíc zatajit dopravní nehodu, kterou zavinil. Domluvil se s kamarádem od dopravní policie s jehož pomocí nehodu zinscenovali, dodatečně vyhotovili fotodokumentaci a falešný zápis o nehodě. Poctivý referent poté chtěl, aby mu pojišťovna za jeho výkon zaplatila 35 000 Kč. Jenže nehoda se nezdála kontrolorům pojišťovny a podvod vyplul na povrch. Případ byl samozřejmě prezentován jako ojedinělý, který poškozuje dobré jméno stovek poctivých dopravních policistů.
Ostrava - dva policisté z Nového Jičína ( jména opět policie tajila) byli obviněni z toho, že v průběhu let 1998 - 1999 se podíleli na inovované fintě s předstíranými dopravními nehodami. Policejní podvodníci pracovali velmi opatrně a fingované
dopravní nehody hlásili pojišťovnám jen s menšími škodami a hlavně vymýšleli takové nehody, které byly z hlediska závažnosti překročení dopravních předpisů téměř zanedbatelné a nikdo se u nich nezranil. Řidiči, kteří byli na jejich podnikání napojeni se tak vyhnuli pokutám, či závažnějším postihům dopravního inspektorátu. Kradli po drobcích, ale často, takže škoda podvedených pojišťoven brzy vyšplhala na několik set tisíc korun. Jednomu z nich se podařilo, ještě před obviněním opustit řady policie na vlastní žádost a zachránit si tak své výdobytky za poctivou službu. Paradoxně tak mohl dostávat z našich daní i ve vězení rentu za to, že nemohl dál pracovat u policie.
Hradec Králové - 2003 dopravní policisté z Chlumce nad Cidlinou se podařilo dát dohromady jednu z největších band, která si vydělávala pojistnými podvody. V organizované skupině, která čítala kolem padesáti lidí, figurovali jak civilisté - řidiči, tak i policisté a zaměstnanci pojišťovny. Nevymysleli nic nového, jen dělba práce byla sofistikovanější. Jedni bourali, druzí psali falešné protokoly o nehodách a pojišťovák je kontroloval a předkládal k proplacení pojišťovně. Často se ani nenamáhali předstírat dopravní nehodou a pojistné události vyráběli jen papírově. Do protokolů zaznamenávali skutečné osoby a auta. Poskytovatelé údajů samozřejmě získali část z výtěžku. O zisk se dělili poctivě podle předem dohodnutých podmínek. Celkem jim bylo prokázáno více než čtyřicet pojišťovacích podvodů a škoda činila přes čtyři miliony korun.
Prokázaná částka o kterou připravili pojišťovny je však jen menší částí na kterou si ve skutečnosti přišli. Vyšetřování bylo velmi složité vzhledem k tomu, že na okresním ředitelství policie v Hradci Králové byli další napojení policisté, kteří své kumpány kryli. Proto se už nikdy nezjistí kolik pojistných podvodů nebylo odhaleno a jak dlouho tento gang působil. Jisté je jen to, že první tresty, které padly byly více, než symbolické a lišily se jen v délkách podmínek.

§ 250a Pojistný podvod
(1) Kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.
(3)
Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu nikoliv malou.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a 2 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem na cizím majetku značnou škodu, nebo jiný zvlášť závažný následek.
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 a 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Domažlice - 2001 - čtyři bezejmenní policisté se zařadili do dlouhé řady "ojedinělých" případů osobních selhání jednotlivců. Dopravní policisté byly přistiženi nejméně při pěti případech, kdy vědomě zpracovali nepravdivé protokoly o dopravních nehodách. Přišli si tak od pojišťoven na 750 000 Kč. Byli obviněni z podvodu a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Soud je odsoudil k podmínce...
Česká Lípa 2003 - dva policisté (jména policie tají kvůli presumpci neviny)), jeden s dopravní služby a druhý pořádkové si přivydělávali pojistnými podvody. Při posledním byli přistiženi revizory pojišťovny a podvod byl nahlášen Inspekci ministra vnitra. Dopravní policista, mazák s jednatřicetiletou praxí u policie a "nováček" , který sloužil teprve devět let chtěli pojišťovnu okrást o jeden milion. Byli obviněni z pojistného podvodu, zneužití pravomoci veřejného činitele a z návodu k trestnému činu.
Pojišťovací podvod byl novelou vymezen zvláštním paragrafem. Od té doby jsou také registrovány pojistné podvody ve kterých hrají policisté klíčovou roli. Neznamená to , že by se o pojistné podvody nesnažili i ostatní majitelé motorových vozidel. Ti však nemají takové možnosti k pravidelným výdělkům z pojistných podvodů jako dopravní policisté a likvidátoři pojišťoven, kteří obvykle s policisty spolupracují. Statistika ukazuje, že od roku 1998 se pojišťovacího podvodu dopustilo 206 policistů a každoročně jich přibývá dalších padesát. To se na první pohled nezdá tak dramatické, avšak je třeba vzít v úvahu, že dopadení policisté "pracují" hlavně v organizovaných skupinách a na jejich kontě jsou podvody opakované. Olomouc 2004 : Krajský soud v Olomouci osvobodil bývalého šéfa Dopravního inspektorátu v Přerově Zdeňka Semelku a vedoucího dopravních nehod Stanislava Velíška, kteří fingovali kvůli vyplacené pojistce svých známých nehodu Mercedesu. Soudci si v osvobozujícím rozsudku postěžovali na celou řadu pochybení a nedůsledností při šetření inscenované nehody. Jednoduše řečeno, nepodařilo se prokázat, že Velíšek s Jemelkou věděli o chystaném vymáhání pojistného. To, že nehoda byla jen předstíraná dopravní policisté nepochybně věděli, ale šetřili ledabyle, chybovali a zapomněli na to, že pojistka se proplácí. Kvůli tomu se pojistné obvykle uzavírá.Výsledek? Jemelkla odešel od police s vysokým odstupným a doživotní rentou. Velíšek prokázal silnější nervy i žaludek, u policie zůstal a nestalo se mu nic, protože přestupek byl časem promlčen.
Plukovník Jiří Svoboda z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu rovněž neodolal pokušení a podváděl při nehodě služebním automobilem. Nehoda to byla vskutku nepatrná. Pan plukovník poněkud špatně odhadl situaci a služebního bavoráka zabrzdil o stojící Škodovku 1203. Trochu pomačkané plechy, nic víc. S dopravními policisty se ale domluvil na opačné verzi. Prý stál on a do něho při couvání nabourala škodovka. Technici však následně zjistili, že mechanizmus poškození aut byl takový, že to nemohla škodovka způsobit couváním, ale naopak BMW pana plukovníka při brzdění. Pan plukovník nepil, možná jel rychleji než měl. Nikomu se nic nestalo, tak o co vlastně šlo? Pravděpodobně jen o služební postup. Kdyby dostal kázeňský přestupek měl by na čas zastavenou slibně rozjetou kariéru.
V posledních letech se pojistné podvody s automobily dostávají stále více pod kontrolu policistů, kteří si uvědomili, že bez nich to nejde. V roce 2008 byl například odhalen gang pojistných podvodníků z Prahy, kde čelná místa zaujímali pouze policisté. Jednalo se sice jen o méně významnou skupinu, které byla předběžně vyčíslena škoda kolem čtyř milionů korun, ale takových menších gangů řízených policisty operuje v České republice kolem třicítky.
Jesenice 2008
Pojistné podvody jsou u dopravních policistů ve stále větší oblibě, o čemž svědčí i počty odhalených případů po celé republice. Poslední případ odhalila Inspekce ministra vnitra ve spolupráci s Českou pojišťovnou v listopadu 2008, kdy obvinila pětici podvodníků, z nichž dva byli důstojníci dopravního inspektorátu v Jesenici, jeden z nich bel šéfem gangu a současně šéfoval jesenickému dopravnímu inspektorátu, bandu policistů doplňovali dva civilisté a městský policista z Průhonic. Jejich činnost byla opravdu rozmanitá, nespecializovali se jen na aranžované dopravní nehody, jako jejich pražští kolegové, ale z pojišťoven tahali peníze i z fingovaných vloupání do aut. Vykrádali si navzájem auta, například rádia airbagy a po zaplacení škody je vrátili zpět. Způsobená škoda podle mluvčí Inspekce Martiny Lídlové přesáhla dva miliony korun.
Pokud by se nejednalo o policisty, hrozilo by lim osm let, ale dá se předpokládat, že budou potrestáni kázeňsky, maximálně podmínkou.
Podobný gang byl odhalen i v Praze počátkem srpna 2008, kde Inspekce ministra vnitra zatkla za fingování krádeží a vykrádání aut, šéfa dopravního inspektorátu na Praze 2 majora Luďka Kováče i jeho zástupce a dalších dvou policistů. S tímto policejním gangem spolupracovalo šest zlodějů - specialistů a způsobená škoda pojišťovnám činila čtyři miliony korun. Také oni se zřejmě nevyhnou kázeňskému postihu, možná je čeká i podmíněné odsouzení.
Policejní zločin se prostě vyplácí, zisky jsou poměrně velké a nebezpečí trestu nízké.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1558)
Zobrazit starší komentáře

1501 FvvalalS FvvalalS | E-mail | Web | 2. března 2018 v 23:06 | Reagovat

best place to buy viagra
<a href=http://buyerectionpills.com/>cialis</a>
buy viagra without prescription
<a href="http://buyerectionpills.com/">cialis online</a> OK’

1502 PplInsazy PplInsazy | E-mail | Web | 3. března 2018 v 16:58 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction help</a>
viagra pfizer online
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction cures</a> OK’

1503 PplInsazy PplInsazy | E-mail | Web | 3. března 2018 v 17:34 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">dysfunction erectile</a>
canada viagra
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction exercises</a> OK’

1504 oiloxk oiloxk | E-mail | Web | 6. března 2018 v 6:10 | Reagovat

Through the power of medication lessen programs, we can forth you significant discounts off of customary strong http://viagra-coupons.us.com/ generic viagra  prices. Our peach on discount network providers are dedicated to increasing access to affordable remedy <a href=http://viagra-coupons.us.com/ >buy viagra online</a> and medication. Through their parleying efforts with muscular pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an average of practically 50% wrong to you an eye to free.

1505 xlmmfb xlmmfb | E-mail | Web | 7. března 2018 v 5:48 | Reagovat

Through the power of prescription discount programs, we can offer you outstanding discounts off of conventional superior http://noscriptcanadapharmacy.com/ canadian online pharmacy  prices. Our purchase discount network providers are dedicated to increasing access to affordable prescription <a href=http://noscriptcanadapharmacy.com/ >online drugstore</a> and medication. Throughout their decision efforts with eminently pharmaceutical companies our providers have brought discounts of an normally of barely 50% misled to you for free.

1506 gymqik gymqik | E-mail | Web | 8. března 2018 v 12:05 | Reagovat

Middle of the power of drug mark-down programs, we can step you significant discounts out of conventional superior http://viagrasamples.us/ buy viagra  prices. Our peach on disregard network providers are dedicated to increasing access to affordable remedy <a href=http://viagrasamples.us/ >viagra samples</a> and medication. Throughout their decision efforts with muscular pharmaceutical companies our providers make brought discounts of an average of practically 50% nutty to you in requital for free.

1507 Gbrrhync Gbrrhync | E-mail | Web | 9. března 2018 v 11:15 | Reagovat

Hi!
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra generic online</a>
low price viagra
<a href=http://genericonlineviaqra.com/>buy viagra online</a>  OK’

1508 RvuInsazy RvuInsazy | E-mail | Web | 10. března 2018 v 23:57 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">viagra</a>
viagra instructions
<a href="http://onlineviaqer.com/">buy viagra</a> OK’

1509 Kmsrhync Kmsrhync | E-mail | Web | 12. března 2018 v 12:03 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagrapbna.com/">cheap viagra</a>
canadian pharmacy viagra
<a href=http://viagrapbna.com/>viagra price</a>  OK’

1510 Roberthot Roberthot | E-mail | Web | 14. března 2018 v 13:00 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所!    http://micro-plastic.com/

1511 NyhTeela NyhTeela | E-mail | Web | 15. března 2018 v 17:44 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnsm.com/">cialis pills</a>
cialis daily
<a href=http://cialisovnsm.com/>online cialis</a> OK’

1512 Okmmarce Okmmarce | E-mail | Web | 16. března 2018 v 20:51 | Reagovat

amoxil breast milk
<a href="http://amoxilpillbuy.com/">amoxil generic name</a>
taking amoxil when pregnant
<a href=http://amoxilpillbuy.com/>buy amoxil 500 mg</a> ’

1513 Josephfofar Josephfofar | E-mail | Web | 17. března 2018 v 18:30 | Reagovat

<a href=http://portal-eu.ru/snyat-apartamenty/apartamenty-v-chekhii/realty694/>Апартаменты в Карловых Варах</a> - Квартиры  в Карловых Варах, Квартиры недорого в Карловых Варах.

1514 OklJoycle OklJoycle | E-mail | Web | 18. března 2018 v 2:36 | Reagovat

prednisone asthma hours before working
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
drinking prednisone while pregnant
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">prednisone buy</a> OK’

1515 OklJoycle OklJoycle | E-mail | Web | 18. března 2018 v 4:03 | Reagovat

prednisone how long to work for asthma
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
prednisone 50 mg tablet
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">prednisone online</a> OK’

1516 Plpmarce Plpmarce | E-mail | Web | 18. března 2018 v 21:58 | Reagovat

amoxil injection dose
<a href="http://amoxilpillbuy.com/">online amoxil</a>
amoxil injection
<a href=http://amoxilpillbuy.com/>cheap amoxil</a> ’

1517 Llmrhync Llmrhync | E-mail | Web | 20. března 2018 v 15:43 | Reagovat

viagra 100mg
<a href="http://buyviaqra.com/">online viagra</a>
cheapest viagra
<a href=http://buyviaqra.com/>cheap viagra</a>  OK’

1518 LmmInsazy LmmInsazy | E-mail | Web | 21. března 2018 v 0:41 | Reagovat

viagra england
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra price</a>
viagra and women
<a href="http://genericvlagra.com/">generic viagra online</a> OK’

1519 Gregorymaymn Gregorymaymn | E-mail | 21. března 2018 v 23:21 | Reagovat

<a href=http://www.s-volvo.ru/>специализированный сервис Вольво в медведково быстро и качественно у нас недорого и качественно</a>

1520 Kevinbub Kevinbub | E-mail | Web | 23. března 2018 v 13:39 | Reagovat

ламинин цена купить, препарат ламинин, Ламинин. Laminine LPGN, LifePharm Global Network предлагает Новый маркетинговый (компенсационный) план с 1 апреля 2018. инструкции по применению, лекарства, особые указания, побочные эффекты, передозировка, применение, показания. Но Уже есть Альтернативный аналогичный продукт, дешевле в 3-7 раз и сильнее в 2 раза. Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/lpgn-2018.php

1521 RobertBew RobertBew | E-mail | Web | 23. března 2018 v 15:47 | Reagovat

Free Porn Videos - Free porn sex videos   http://vic7.biz -  big pussy>>>

1522 Elvinper Elvinper | E-mail | Web | 26. března 2018 v 1:11 | Reagovat

<a href=https://www.instavzlom.net/>чужая   переписка Instagram</a> - чужая   переписка Instagram, Услуги  Взлом Инстаграм.

1523 Michaelheist Michaelheist | E-mail | Web | 26. března 2018 v 18:13 | Reagovat

<a href=https://www.vzlomok.com/>программа для   взлома Одноклассники онлайн</a> - программа, предназначенная для взлома аккаунтов пользователей социальной сети Odnoklassniki, взлом аккаунта   ok.ru на заказ.

1524 Dianeabavy Dianeabavy | E-mail | 28. března 2018 v 4:20 | Reagovat

HubPages provides a HubTool (and various other devices) to develop Centers and also for the Author to take part in Writer Services.

https://buzzon.khaleejtimes.com/author/jorgensenjorgensen9/

1525 HnbalalS HnbalalS | E-mail | Web | 29. března 2018 v 23:52 | Reagovat

viagra alternatives
<a href=http://vigraviagra.com/>viagra generic</a>
viagra online buy
<a href="http://vigraviagra.com/">viagra buy</a> OK’

1526 Brdrhync Brdrhync | E-mail | Web | 30. března 2018 v 23:59 | Reagovat

Wet cellulose materials are most supportive of mold growth, including paper products, cardboard, ceiling tiles and wood products. viagra patent expiration date <a href="https://nadinekube.com/">cheap viagra</a> generic viagra cheap <a href=https://nadinekube.com/>cheap viagra</a>  The condition can also be characterized by pain during sexual contact and pain in the pelvis or lower belly. OK’

1527 Curtisrifs Curtisrifs | E-mail | Web | 31. března 2018 v 3:39 | Reagovat

<a href=http://www.khokkwai.go.th/images/install.php?n=97-Boldenone-Cypionate-Reviews-Oxandrolone-Uk-Testosterone-Isocaproate-Uses>Boldenone Cypionate Reviews</a>
Living within an condominium and can't often get your insect difficulty manageable, speak with the building administrator. It may be that somebody lifestyle beside you is the reason behind the situation. If that is the situation, you are going to carry on finding unwanted pests whatever you are doing. Inform the proprietors or managing so that they can perform a full examination.
  <a href=http://www.ambulance.gr/components/com_content/achieve.php?sui=336-China-Steroid-Manufacturers-Oxandrolone-For-Sale-Oxymetholone-Dosage/>China Steroid Manufacturers</a>
If you've tried it all, the tiny techniques and gimmicks, probably it's time for a few heavy artillery. Visit your medical professional and request a doctor prescribed that may reduce your yearnings lastly enable you to give up smoking. Occasionally the habit is just too powerful for simple emotional ideas to manage.
  <a href=http://www.grttech.com/wp-includes/cancle.php?k=605-Mesterolone-Tablets,Testosterone-Cypionate-Sale-Online,Testosterone-Undecanoate-Half-Life>Mesterolone Tablets</a>
Use your animals name without notice to have his focus. Try to do this at the very least 10 times per day, and do not phone your pet for your needs by brand to reprimand him. This will help you to achieve better control of your furry friend and set up a powerful romantic relationship.
  <a href=http://www.svetsirius.ru/assets/simple.php?sei=16-Anabolic-Steroid-Suppliers-Uk-Nandrolone-Steroids-Trenbolone-Acetate-Powder-Suppliers.html>Anabolic Steroid Suppliers Uk</a>

1528 Thomasbuh Thomasbuh | E-mail | Web | 31. března 2018 v 5:28 | Reagovat

<a href=http://omerta.cc/>buy cvv</a> - carders board, cheap cvv.

1529 Ismaelgamma Ismaelgamma | E-mail | 31. března 2018 v 20:12 | Reagovat

TeamViewer 13.0.5058 Unlimited Multilang Portable with Reset ID
https://www.youtube.com/watch?v=4EJwAVoGrco

1530 Kevinbub Kevinbub | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 1:21 | Reagovat

Fatty Acid (Drug Ingredient), Ламинин в Украине, купить ламинин, ламинин помог, Ламинин. Laminine LPGN, LifePharm Global Network предлагает Новый маркетинговый (компенсационный) план с 1 апреля 2018. ламинин и аминокислоты, Отзывы о Ламинине, ламинин, здоровье, иммунитет, бад, фактор роста фибробластов. Но Уже есть Альтернативный аналогичный продукт, дешевле в 3-7 раз и сильнее в 2 раза. Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/lpgn-2018.php Как зарабатывать МНОГО в этом проекте  без обязательных покупок и без копейки вложений? Ответы в скайпе evg7773

<a href=http://www.time4soft.com/cp/fc858dc1d447b6763763401d59420c6a/ff4bb48a23152b4ab4a72f02cfbc5cd0>Dartma Tavan + Dartma Tavanlar Bakida, Azerbaycanda. Temir ve tikinti. Натяжные потолки в Баку Азербайджан +994 (55) 577-00-01 email: time4soft.com@gmail.com Купить натяжные потолки, Французские, Немецкие, Китайские, Глянцевые, Бесшовные, Матовый, Глянцевый, зеркальный, Сатиновый, Двухуровневый, Парящий, Фотопечать, Расчет стоимости, Одноуровневый потолок, Ткань для натяжного потолка, тканевые натяжные потолки, потолки бесшовные, монтаж и установка, дизайн,цена,стоимость</a>

Самая дешевая легальная накрутка и раскрутка. Заработок на кликах. http://likesrock.landingjazz.com/ref/evg7773

1531 probivinfo probivinfo | E-mail | 2. dubna 2018 v 14:03 | Reagovat

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv
почта alekseydetectiv@gmail.com

1532 MichaelQuers MichaelQuers | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 2:52 | Reagovat

<a href=https://www.vzlomtg.com/>программа +для взлома телеграм          </a> - программа +для взлома телеграм, Услуги Взлома мессенджеров telegram.

1533 Lrjjuino Lrjjuino | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 3:37 | Reagovat

For a review of your MRI or CT scan, and to learn more information about our facilities and procedures, contact us today. mail order viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale cheap</a> viagra from canada <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale</a>  This allows him to make diagnoses decades before symptoms occur. OK’

1534 Lahrhync Lahrhync | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 10:05 | Reagovat

For example, IBS irritable bowel syndrome is a diagnosis reached when other diseases are excluded as possible causes of gastrointestinal symptoms. viagra ingredients <a href="http://viagra-onlinenas.com/">online viagra prescription</a> substitute viagra <a href=http://viagra-onlinenas.com/>generic viagra online</a>  People with immune suppression or underlying lung disease are more susceptible to fungal infections. OK’

1535 Lahrhync Lahrhync | E-mail | Web | 4. dubna 2018 v 15:25 | Reagovat

Also, learn when to stay home — and when to work — when you catch a cold. female viagra pills <a href="http://viagra-onlinenas.com/">viagra online canadian pharmacy</a> liquid viagra <a href=http://viagra-onlinenas.com/>buying viagra online</a>  Learning disabilities and sleeping problems are also common in people with TS. OK’

1536 Grvstymn Grvstymn | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 17:39 | Reagovat

In 2003, a drug called Metaglip combining glipizide and metformin was approved in a dingle tablet. viagra dosage recommended <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale cheap</a> buy viagra australia <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale ebay</a>  How long will it take for medicines or CBT to improve my anxiety disorder? OK’

1537 Brdspomi Brdspomi | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 18:55 | Reagovat

A relatively few humans who work or live with birds have caught the virus from the birds. order viagra <a href="http://viagra-onlinenas.com/">where to buy viagra online</a> viagra samples <a href=http://viagra-onlinenas.com/>viagra online prescription</a>  History o Include history of similar problems in the past o History of past medical problems including all medical hospitalizations and surgeries o Family history, both medical and psychiatric 3. OK’

1538 Grvstymn Grvstymn | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 15:24 | Reagovat

Steve is the voice of Capital Public Radio News as anchor of Morning Edition and Insight. buy viagra online uk <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale cheap</a> how to buy viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale</a>  Common causes include viral infections, exposure to toxic chemicals, drugs, and autoimmune diseases. OK’

1539 Brdspomi Brdspomi | E-mail | Web | 7. dubna 2018 v 12:50 | Reagovat

Back to TopTreatment Treatment varies based on the type of cancer and its stage. viagra price comparison <a href="http://viagra-onlinenas.com/">viagra online</a> viagra online <a href=http://viagra-onlinenas.com/>buy viagra online</a>  Transmission from a pregnant woman to her baby may occur during pregnancy, birth, or breastfeeding, although this is uncommon with the use of HIV medications during and after pregnancy. OK’

1540 otfrfefd otfrfefd | E-mail | Web | 8. dubna 2018 v 1:44 | Reagovat

<img src="https://gala-house.ru/bitrix/templates/gala/images/logo.png" alt="Купить квартиру" width="80%" height="80%">
<br>
<br>
Каким образом поменять вторичное квартиру на наиболее современную? Как купить уютный загородный дом в Волгограде или области? Вы увеличиваете персональный бизнес и запланировали заиметь более современный офис, однако не можете отыскать достойные предложения аренды? Не удивительно – альтернатив в нынешних условиях масса, но совершить правильный выбор нелегко.
<br>
Покупка или <a href="https://gala-house.ru/novostroyki/odnokomnatnye-kvartiry/">Купить однокомнатную квартиру в новостройке</a> – дело требующее опыта. В том случае, когда вы не сможете отыскать то, что реально нравится, рациональнее обратиться к профессионалам GALA HOUSE, которые владеют всей информацией о рынке недвижимости, беря в расчет все важные для вас пожелания.
<br>
Наша компания поможем вам результативно продать или купить квартиру, здание, офис. выкупить новое помещение от застройщика. А еще арендовать коммерческую недвижимость в Волгограде.
<br>
Фирма GALA HOUSE не первый год эффективно оказывает помощь обитателям нашего города совершать правильно зарегистрированные сделки с жильем или коммерческими площадками. Мы прекрасно ориентируемся в нюансах этого специфичного рынка, предлагаем вашему вниманию широкий ассортимент полезных предложений, обладаем наиболее необходимой для этого информацией. В нашей команде трудятся квалифицированные специалисты. Благодаря этому мы можем предложить каждому нашему клиенту наиболее значимые приоритеты сделок. Мы наиболее оптимально учитываем все ваши критерии:
•    предложим наиболее выгодные варианты договоров;
•    окажем содействие в поиске самых эффективных условий для ипотеки;
•    сможем обеспечить отсутствие рисков при заключении сделок, соответствие договоров законодательной базе;
•    составим все необходимые документы.
<br>
Вы заинтересованы в компетентной помощи для совершения как можно более выгодных для вас сделок по недвижимости? В таком случае все, что необходимо – это наш номер телефона и адрес офиса!
<br>

1541 PhilipDaync PhilipDaync | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 15:44 | Reagovat

<a href=https://doc23.ru>Купить свидетельство, диплом курсов логистики Санкт-Петербург </a> - Купить свидетельство, диплом, сертификат бухгалтерских курсов Новосибирск

1542 bgcspomi bgcspomi | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:48 | Reagovat

cost of viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">buy viagra without prescription</a> viagra sildenafil <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>viagra generic online</a> OK’

1543 bsrstymn bsrstymn | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 11:07 | Reagovat

viagra sales online <a href="http://fviagrajjj.com/#">cheap viagra for sale</a> viagra expiration date <a href="http://fviagrajjj.com/#">female viagra pills</a> OK’

1544 bsdfspomi bsdfspomi | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 15:38 | Reagovat

viagra alternative <a href="http://viagapharmaked.com/#">viagra information</a> cheapest generic viagra <a href=http://viagapharmaked.com/#>buying viagra online</a> OK’

1545 bsdfspomi bsdfspomi | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 17:00 | Reagovat

buy viagra canada <a href="http://viagapharmaked.com/#">buy viagra new york</a> viagra uk sales <a href=http://viagapharmaked.com/#>viagra women</a> OK’

1546 bsrstymn bsrstymn | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 19:09 | Reagovat

order brand name viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">when will viagra go generic</a> viagra online no prescription <a href="http://fviagrajjj.com/#">canadian pharmacy viagra</a> OK’

1547 bdcRooth bdcRooth | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 20:08 | Reagovat

recreational viagra <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">viagra reviews</a> generic brands viagra online <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>viagra how it works</a> OK’

1548 bgfspomi bgfspomi | E-mail | Web | Neděle v 14:12 | Reagovat

free viagra sample pack <a href="http://loviagraosn.com/#">generic viagra 100mg</a> cheap generic viagra <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra india</a> OK’

1549 bgfspomi bgfspomi | E-mail | Web | Pondělí v 5:15 | Reagovat

viagra no prescription <a href="http://loviagraosn.com/#">buy viagra</a> viagra from india <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra online without prescription</a> OK’

1550 JosephStymn JosephStymn | E-mail | Web | Pondělí v 17:44 | Reagovat

<a href=http://www.spiritualensemble.it/includes/bateleur.php?x=790-Nandrolone-Price-Uk,Anabolic-Steroid-Names,Nandrolone-Prescription-Australia>Nandrolone Price Uk</a>
Equally as in other sports activities, it is essential to achieve the suitable equipment. There are numerous forms of fishing and each and every one needs diverse devices. In the event you go fly fishing by using a standard rod, you are going to quickly find oneself dedicated to a situation in which it is rather tough to sea food properly.
  <a href=http://astro.fmf.uni-lj.si/wp-content/footer.php?e=Trenbolone-Prohormone-Sale-Oxandrolone-For-Sale-Oxymetholone-Dosage-1624/>Trenbolone Prohormone Sale</a>
You should use mulch for successful weed management in your natural and organic backyard. For the most efficient marijuana getting rid of software, use a covering of compost which is quite coarse or higher to 3 inches strong. You may have to underlying unwanted weeds out from some hardy grasses to successfully eliminate them way too.
  <a href=http://astro.fmf.uni-lj.si/wp-content/footer.php?e=Stanozolol-Sale-Philippines-Testosterone-Powder-India-Trenbolone-Cost-Uk-1085/>Stanozolol Sale Philippines</a>
Processing personalized a bankruptcy proceeding can supply you with a safe haven from creditors and monthly bill collectors. Navigating your path through personal bankruptcy to a debts-cost-free existence might help enable you to get on the path to a more beneficial monetary potential. Individual personal bankruptcy is just not for everyone, but it is worth analyzing to find out if it seems sensible for you personally.The Right Coffee Is Within Your Get to - Try These Tips!
  <a href=http://astro.fmf.uni-lj.si/wp-content/footer.php?e=Clomid-Dosage-Anavar-Oxandrolone-For-Sale-Uk-Methandienone-Price-In-Usa-363/>Clomid Dosage</a>

1551 dczspomi dczspomi | E-mail | Web | Úterý v 5:03 | Reagovat

viagra from india <a href="http://menedkkr.com/#">discount viagra</a> viagra tablets for sale <a href=http://menedkkr.com/#>viagra pharmacy</a>

1552 Burenieanand Burenieanand | E-mail | Web | Úterý v 13:56 | Reagovat

алмазное бурение железобетона http://alresa.ru

<a href=http://alresa.ru>алмазное пиление канатом</a>

1553 dbaRooth dbaRooth | E-mail | Web | Úterý v 21:49 | Reagovat

viagra pro <a href="http://download4os.com/#">buy name brand viagra</a> best viagra price <a href=http://download4os.com/#>viagra and high blood pressure</a>

1554 Ralphdus Ralphdus | E-mail | Web | Středa v 3:31 | Reagovat

<a href=http://phoenixmetrotowing.com/buy-aciphex-no-prescription-needed/>Buy</a>

1555 Michealrow Michealrow | E-mail | Web | Středa v 3:41 | Reagovat

изрядный вебресурс http://ruscopybook.com/English/6_class/

1556 iosstymn iosstymn | E-mail | Web | Středa v 14:14 | Reagovat

order viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra price</a> viagra where to buy viagra coupon

1557 BarbaraGor BarbaraGor | E-mail | Web | Včera v 0:18 | Reagovat

http://ef1un.tk - your Aliexpress star sales...

1558 Haritonpergo Haritonpergo | E-mail | Včera v 20:50 | Reagovat

<a href=http://www.atlantamotors.ru./> volvo S60 ремонт и всех моделей Volvo здесь </a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama