Policie s.r.o. II.

30. března 2009 v 11:50

Policie s.r.o. II.

Mrázek toho věděl hodně a v okamžiku kdy cítil, že je s Pitrem hnán do kouta přešel do protiútoku. Prostřednictvím svých lidí začal nenápadně šířit informace o majetku premiéra Grosse. Jeho nejbližší spolupracovníci tvrdili, že znal i čísla účtů kam si tento upřímný politik ulíval své miliony utržené v politice. Gross je borec zákulisních intrik, ale proti šuškandě nic nezmůže ani člověk s čistým štítem. Netrvalo dlouho na špek skočili policejní novináři MF DNES. Určitě by se i dnes do krve rvali o to, že nápad z premiérovým bytem vyšel z jejich hlav. Pravda je, že nebylo těžké spočítat disproporci mezi premiérovými příjmy a výdaji. Skutečná bomba, ale vybuchla když televize odvysílala záběry ředitele premiérovy kanceláře Doležela jak si říká o úplatek pěti milionů polskému lobistovi Jacku Spyrovi (pracoval jako lobbista pro Pitra). Spyra se v nahrávce obratně vyptával, tak že nebylo pochyb o co jde. Pět na sole českých se stalo slavnější hláškou než pověstní kapříci, či hrušky. Pád premiéra a jeho party byl jen otázkou času. Byla to sladká pomsta a na čas byl vyřazen ze hry i hlavní konkurent Babiš. Mrázek dal také typ policejním novinářům na podnikatelské aktivity předsedy poslaneckého klubu ČSSD Michala Krause v Africe. I on za to nezaplatil vězením, ale jen poslaneckým mandátem. Časem se ale ukázalo, že to byla Pirhova vítězství. Politici mají hroší kůži a jsou (ti z nejvyšších pater) prakticky nezničitelní. Po Grossovi přišel Paroubek, od všeho se distancoval a zapojil všechny mocenské instrumenty proti Pitrovi s Mrázkem. Gross sice musel odejít z funkcí, ale Mrázek střet s Grossovou policejní mocí zaplatil životem. Gross odešel, ale jeho policisté zůstali - (podplukovník JUDr. Jaroslav Hlaváček vedoucí odboru vnitřní kontroly Policejního presidia, podplukovník Miroslav Brych ředitel Útvaru pro odhalování korupce , podplukovník Karel Tichý - šéf oddělení odposlechů a sledování ÚOKEK a další), zůstaly i bývalé kontakty na státní zástupce (Omelka, Dolejší, Benešová,)
a soudce (je o nich psáno na jiném místě). Hon na Pitra "v mezích zákona" mohl začít. Dokonce o něm premiér veřejně prohlásil, že je nepřítelem státu, který narušuje ústavní pořádek. Dodnes nechápu proč. Vždyť Pitr nic neudělal, všechny jeho kroky k ovládnutí potravinářské firmy byly legální, řádně zaplacené a navíc Setuzu udržel v rukách českých podnikatelů. Stát ( politici) se raději domluví s japonskou Nomurou na odpuštění všeho, sto miliard sem, sto miliard tam, říká se tomu nulová varianta a podnikatele, který oproti politikům a státním úředníkům podniká nesrovnatelně férověji, honí tajnými službami, šikanuje je na dovolené a nakonec odsoudí na pět let do vězení v neskutečně vykonstruovaném soudním procesu, který předseda vlády Paroubek přímo ovlivňoval.
Ve zkrácené verzi jsem se pokusil popsat klikaté cesty podnikatele Pitra a související "obchodní" operace bankéřů, státních úředníků, právníků a politiků, abych nastínil v jakém prostředí se musel pohybovat a s jakými překážkami musel bojovat. Ovládnutí Setuzy zdánlivě nesouvisí s výsledkem Pitrova soudu, ale pokud si někdo těch pár stránek přečte, pochopí jak se u nás zachází s právem s penězi státu, střadatelů, akcionářů. Stačí si jen vybrat, třeba takový zdatný právník Věslav Németh. Dělal svou práci dobře. A co bylo cílem této práce? Právně zaštiťoval vyvedení (krádež?) čtyřiceti pěti miliard korun mimo dosah státu, věřitelů, vkladatelů. Jaký je rozdíl mezi ním a třeba takovým Radovanem Krejčířem? Vždyť on byl také úspěšný podnikatel, ekonom, který se snažil optimalizovat daňovou zátěž (neplatit daně pokud možno vůbec). S jistotou mohu tvrdit, že Krejčíř, Pitr, ani Mrázek nepřipravili občany tohoto státu o tolik miliard jako politici ČSSD a jejich šibalové za osm let vládnutí.
Ale zpět k Pitrově kauze. Poté co soudce Novák Pitra a spol. osvobodil, odvolal se státní zástupce. Vrchní soud mu vyhověl, věc vrátil k novému projednání a žádal doplnit důkazy. To však byl úkol nad síly policie, protože proti Pitrovi žádné skutečné důkazy nebyly. Byly jen domněnky a přesvědčení a to jak známo k odsouzení nestačí (lépe řečeno by stačit nemělo). Když policisté nemohli důkazy dodat, začaly se alespoň ztrácet důkazy svědčící o Pitrově nevině. A stal se zázrak. Soudce Novák a jeho senát změnili přesvědčení a na základě stejných důkazů, protože žádné nové policie nezískala, odsoudili Pitra za daňové podvody k 8,5 letům odnětí svobody. Korunním svědkem žalobce byla bývalá zaměstnankyně Finančního úřadu Prahy 3, která tvrdila, že má dojem, že viděla žádosti Pitrových společností o daňové vratky. Pozoruhodné však bylo, že její dojem vyvracelo oficiální vyjádření Finančního úřadu Prahy 3, že se nepodařilo nalézt žádné doklady o tom, že by Pitrovy firmy Centrum a Balírny obchodu Praha v roce 1994 uplatňovaly na vystavené faktury daňový odpočet ve výši 23,5 mil. korun, které podepsala ředitelka Jana Žižková. A to nebylo všechno. Nejen, že Pitrovy firmy o odpočet DPH nežádaly, ale státní zástupce nebyl schopen ani doložit, že 23,5 milionů bylo z finančního úřadu posláno na účet zmíněných společností.
To však soudci Novákovi nevadilo. Když nejsou důkazy o podvodu, nebyla způsobena škoda, mohlo se přeci jednat o pokus o podvod, vždyť to ta paní povídala a policisté se domnívají, že to tak bylo. Náš trestní řád na to pamatuje v §8 - Pokus o podvod, jenže tento trestní čin připouští zánik pokusu o trestní čin v odstavci 3, písmeno a) :
jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání potřebného k dokonání trestního činu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněném tímto zákonem z podniknutému pokusu.
Pokud však Pitr o vrácení DPH nakonec nepožádal, nebo ji sám stáhl, což mimo jiné dokládá i to, že vratka DPH nebyla z finančního úřadu odeslána, nemohlo se jednat ani o pokus trestního činu, a pokud finanční úřad nemá žádný doklad o tom, že vrácení DPH sám pozastavil, nemá ani doklad o žádosti na vrácení DPH, tím méně o její proplacení, nechápu jak mohl soudce Petr Novák bez dalších důkazů Pitra odsoudit, i kdyby si to Paroubek přál sebevíc. Možná byl soudce obelstěn policisty, kteří ze spisu ztopili vyjádření finančního úřadu o neexistenci dokladů potvrzující trestný čin, které si vyšetřovatelé vyžádali až v roce 2002, šest let po zahájení trestního stíhání. Možná, že ten dokument vytáhl i samotný soudce Novák, jisté však je, že ze spisů záhadně zmizel. Takových případů znám desítky. A proto vás varuji nemyslete si, že když jste nezpůsobili škodu, že vás "šikovný" policista, či soudce nemůže poslat na deset let do vězení. Až se vrátíte a budete vyprávět, že jste byli odsouzeni nevinně, budete jen pro smích. Soudce Novák zdůvodňoval rozsudek způsobem za který by se nemusel stydět ani jeho kolega Urválek. Logiku to nemá, důkazy to nemá, zato notnou dávku přesvědčení a arogance. Ono to jinak v takových případech ani nejde. Není to blbost ani hloupost, je to vědomé a cílené jednání. Cílem je dostat člověka do vězení a vyřadit ho z podnikání, či veřejného života. Jedním z důkazů, které Nováka přesvědčili o vině obžalovaných bylo zjištění, že Romanovský založil firmu 14 dní před tím, než začal podnikat. Co asi měl dělat, když soudy vyřizovaly registrace společností půl roku. Dalším důkazem byl názor soudce, že Romanovský byl usmolený člověk. a měl "jenom" bezpečnostní agenturu a málo vydělával. Kdyby se stal soudcem už za komunistů jako on, nebyl by usmolený a vydělával by hodně. Nejvíc ale pana soudce přesvědčil fakt, že Romanovský byl za socialismu souzen za výtržnost. Fuj! To si přece měl Pitr uvědomit a s takovým člověkem vůbec nejednat. Obrat v názorech na důkazní situaci nastal u soudce Nováka v době kdy se stal předsedou vlády Paroubek. Jestliže rozsudek a jeho "zdůvodnění" byl ostudou našich soudů, tak mezinárodní zatykač na člověka, který se provinil tím, že odjel na dovolenou byla trapnost.
Paroubek se sice dočkal Pitrova odsouzení ale rád by ho viděl ještě před volbami ve vězení. Doufal, že by se alespoň zčásti vylepšil pohled na sociálně demokratickou vládu zmítanou poslední korupční aférou kolem biolihu. Koncem roku 2005 naléhal na ministra vnitra Bublana aby byl na Pitra vystaven mezinárodní zatykač v době, kdy byl na dovolené v Alpách. Bublan samozřejmě nešel za soudcem sám, ale domluvil se šéfem rozvědky Randákem se kterým se znal a ten poslal za soudcem městského
soudu svého důstojníka Vladislava Nováka, který se snažil přesvědčit soudce, že zatčení Pitra je nutné, protože chce prchnout a vyhnout se tak trestu. Je příznačné, že o vyhýbání se trestu hovořil jako o hotové věci přestože Pitr ještě pravomocně odsouzen nebyl. To samo osobě vzbuzuje pochybnosti o rovných podmínkách před odvolacím senátem. U nás není moc spravedlivých a statečných soudců, kteří by takovému tlaku odolali. Důstojníci Úřadu pro zahraniční styky a informace (rozvědka) došli k názoru, že podnikatel uteče na základě operativní techniky (odposlechy). Byl to samozřejmě blábol. Pitr do telefonu nikdy nemluvil o úmyslu opustit republiku. Novák jen mlžil a naznačoval, že to vyplývá v kontextu nahrávek a zpráv informátorů. Když ale po něm chtěl předseda soudu nahrávky, aby se mohl přesvědčit o naléhavosti mezinárodního zatykače, tak je nedostal a místo toho se důstojník rozvědky začal ohánět žádostí ministra Bublana, který prý jedná na základě přání premiéra Paroubka. Místo důkazů doložil jen dopis ředitele rozvědky Karla Randáka, který neuvedl jediný důkaz pro vydání mezinárodního zatykače, s výjimkou "naléhavého" přání zahraniční rozvědky. Jak známo zahraniční i vnitřní rozvědka (BIS) skládají účty a informují o své činnosti pouze premiérovi a vládě (tehdy Jiří Paroubek). Není jasné zda rozvědka shromažďovala informace o Pitrovi na základě naléhání Paroubka, nebo Paroubek jednal na základě informací od této tajné služby. Jisté ale je, že všichni později ztratili paměť.
Paměť však nemohl ztratit soudce Bohuslav Horký, který na žádost tehdejšího ministra Němce popsal ovlivňování soudce Petra Nováka v dopisu, který se "nedopatřením" dostal i na stůl policejních novinářů a tak se celá kauza s honem na Pitra provalila.
Bublan si nevzpomíná, zda předal premiérovi informaci rozvědky a pan premiér si zase na 90% nevzpomíná, že by mu něco takového jeho ministr říkal... Smutné je, že tento stát vedou lidé, kteří si nepamatují ani tak jednoduché věci. Asi proto mají své radily.
Tomáš Pitr se z dovolené vrátil za doprovodu šéfa tajné služby Randáka, ale jeho advokáti vyjednali, že nepůjde do vazby, ale bude mu "jen" odebrán cestovní pas a zaplatí patnáctimilionovou kauci.
O tom jakou štvanici na Pitra rozpoutal Paroubek s Bublanem svědčí i následující incident, který provedl tentokrát útvar na odhalování organizovaného zločinu vedený plukovníkem Kubicem.
Den poté co se na pultech knihkupectví objevil druhý díl Krejčířovy knihy, ve které byla zveřejněna směnka podepsaná Stanislavem Grossem včetně znaleckého posudku o pravosti směnky, vtrhli detektivové do Pitrova bytu a kanceláře. K tomu aby získali povolení k domovní prohlídce posloužilo naprosto vymyšlené obvinění o údajném chystaném podvodu podnikatelů se kterými Pitr před léty spolupracoval. Prý chtěli podvést Čepro. Navíc v trestném spisu na jehož základě dal vrchní státní zástupce povolení k domovní prohlídce Pitrovy kanceláře a bytu nebyl samotný Pitr obviněn. Jediné jeho provinění spočívalo v tom, že měl kancelář ve stejném domě jako údajně podezřelá firma Loricus. Policie si odnesla několik pytlů dokumentů a jako obvykle zapomněla sepsat seznam zabavených věcí. Že dokumenty nesouvisely s účelem domovní prohlídky netřeba zdůrazňovat. Jednalo se o klasickou ukázku zneužití zákonů policií, tentokrát v režii, prý těch hodných policistů plukovníka Kubiceho. Takto postupují často, když nemají potřebné důkazy v jiném obvinění (blížil se mimo jiné i termín odvolacího soudu). Jak se takový obviněný může bránit? Kolik důležitých dokumentů se tak následně ztratí se už nikdo nedozví. U soudu pak můžete říkat co chcete ale nebude vám to nic platné. Prostě doklad chybí. Pitr je miliardář, dost toho o policejních praktikách věděl (kamarád Mrázka) a stejně mu to nebylo nic platné. Jakou šanci asi máte vy?
Netřeba snad dodávat, že obvinění bylo po roce staženo, protože každý věděl, že bylo nesmyslné a hlavním cílem prohlídky bylo hledání části Mrázkova archivu, což se skutečně podařilo. Není však jisté, zda nebyl policistům podstrčen pod nos úmyslně.
V roce 2007, třináct let po spáchání údajného trestného činu byl Pitrovi trest senátem Vrchního soudu, kterému předsedal soudce Jiří Hnilica snížen na pět let, protože se mu zdál nepřiměřený, ale důkazy nedůkazy v podstatě potvrdil. A Hnilica hned oznamoval novinářům : náš soud nikdy nebyl a nebude pod tlakem politiků.
Tomáš Pitr se odvolal k Nejvyššímu soudu. Toto odvolání však nemá odkladný účinek a tak mu nezbylo nic jiného než čekat na dopis s modrou obálkou, který ho povolá k nástupu do vězení. U policistů je obvyklé, že onemocní když jsou z něčeho obviněni, podobně v takových situacích onemocní i soudci či státní zástupci. U nich se to považovalo za normální, když ale onemocněl Pitr, nebo svého času i Milan Šrejbr bylo to hned považováno za pokus o vyhýbání se nástupu trestu.
Pitr byl hospitalizován a ošetřující lékař vystavil lékařský posudek na jehož základě požádal o odklad nástupu do vězení. O odklad může ze zákona požádat každý odsouzený a s takovou možností počítá i trestní řád :
§ 322 Odklad výkonu trestu
(1) Předseda senátu odloží na potřebnou dobu výkon trestu odnětí svobody, jestliže z lékařských zpráv předložených odsouzeným nebo vyžádaných s jeho souhlasem vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví.
Zákon zde hovoří jasně a nepotřebuje dalšího komentáře. Pamatuje dokonce i na to, že by měl soudce o lékařské zprávě pochybnosti a žádost by odmítl v odstavci 3 stejného paragrafu:
(3) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
Dikce zákona je jasná a srozumitelná i laikovi. Jenže soudce Petr Novák se cítil natolik vzdělaným odborníkem i v medicíně, že bez dalších lékařských posudků žádost zamítl. Na tom by také nebylo nic mimořádného, mnoho soudců se cítí povolanými odborníky na všechno. Bezprecedentním porušením zákona a základních práv občana byl další postup tohoto nestranného soudce, když následně vydal na Pitra tuzemský i mezinárodní zatykač. V tisku pak Novák nekorektně interpretoval lékařskou zprávu, když si z ní vybíral jen ty pasáže, které byly sporné, nehledě na to, že veřejně vytruboval důvěrné lékařské informace. Nikdo Novákovi nebránil, aby si vyžádal novou lékařskou zprávu, nebo aby ji lékaři doplnili, § 322 s tím rovněž počítá. A i kdyby ji soudce Novák zamítl, nikdo mu nedal pravomoc vzít odsouzenému právo na odvolání. Soudce Novák tak jednoznačně porušil zákon. Beztrestně. Korunu všemu nasadil mluvčí Městského soudu v Praze Luboš Vlasák blábolem, kterým se snažil podivné rozhodnutí svého kolegy omluvit : " Pan Pitr nám sice zaslal lékařskou zprávu, že nemůže do vězení nastoupit, protože je hospitalizován. Jenže už sama lékařská zpráva vzbuzovala pochybnosti. Vystavil ji sice odborný lékař, to ano, ale bylo na ní špatně čitelné datum. a nevyplývalo z ní proč a kde je hospitalizován." A je to...
Takové "vysvětlení" by se hodilo snad do pořadu paní Bubílkové, ale ne jako oficiální prohlášení soudu, kterým vysvětloval postup soudce Nováka. Soudce Vlasák možná zapomněl na případ Milana Šrejbra, který napsal kde je hospitalizován a policie ho přepadla v nemocnici, stáhla z lůžka a ještě s tampony proti krvácení a šoupla do vězení (Šrejbr byl po pár měsících Nejvyšším soudem osvobozen).
V budoucnosti se můžeme dočkat toho, že nás Luboš Vlasák po rozsudku prvoinstančního soudu pošle rovnou do vězení s odůvodněním, že odvoláním jen protahujeme soud a chceme se tak vyhnout trestu. Popravdě řečeno se to stává běžně, ale oficiálně se tomu říká vazba.
Tomáš Pitr je policií a soudy šikanován a bylo proti němu postupováno v rozporu se zákonem. Podnikatel Radovan Krečíř byl policejní s soudní mašinérií vyhnán do emigrace, zatímco socialistický boss Paroubek ho očerňoval v médiích při každé příležitosti a tvrdil, že je lhář protože byl obviněný, o velkoúplatkáři Čong Mong - kuovi ( šéf firmy Hyundai), který za stamiliónové úplatky seděl v korejském vězení hovoří se shovívavostí jakoby se dopustil drobného gentlemanského přestupku a dokonce s ním klidně podepíše obchodní smlouvu. Kolik úplatků asi Čong rozdal v Čechách vládním činitelům za grandiózní pobídkový program? Podvodníky z řad ČSSD (Kraus, Vybíral a Šlouf a další) s přezíravostí jemu vlastní nazývá šibaly a nanejvýš jim hrozí vyloučením ze strany. Zájem o vyšetření je minimální neboť korupce a spolupráce s organizovaným zločinem není jen výsadou "šibalů" druhé sociálně demokratické ligy, ale je, jak ukazují dosavadní výsledky vyšetřování kriminalistů, vlastní i nejvyšším špičkám bývalé vládní strany.
Pro srovnání si dovolím připomenout případ komunistické prokurátorky Polednové - Brožové, která byla našimi soudy právoplatně uznána vinnou ze spoluúčasti na justičních vraždách ( nejznámější její obětí byla Milada Horáková, na jejíž popravu se byla dokonce podívat jako na divadelní představení).Tato vražedkyně dostala, prý pro svůj věk a dlouhou dobu od spáchání zločinu jen symbolický trest, přestože u soudu neprojevila lítost a k trestnému činu se nepřiznala a navíc své zločiny páchala v organizované skupině komunistických pohlavárů. Po verdiktu odvolacího Vrchního soudu v Praze zpupně prohlašovala, že si to klidně odsedí. Zjevně tak hrála na city veřejnosti, ale i soudců, kteří o ní rozhodovali. Když ale dostala od soudu termín k nástupu do vězení do 31.10.2008, začala měnit rétoriku a novinářům vyprávěla jak je nemocná a vetchá. Byla to do jisté míry pravda a tak Brožová požádala o odklad nástupu trestu a její advokátka žádost doložila lékařskými posudky. Prvoinstanční soudce však trval na tom, že její stav přezkoumají až ve vězení a pokud nebude zdráva bude jí trest přerušen. Brožová však nechtěla do věznice nastoupit vůbec a tak se proti rozhodnutí soudce odvolala, a soudce Braun na rozdíl od Nováka respektoval zákon a do rozhodnutí odvolacího soudu Brožovou nepronásledoval a nešikanoval. Přitom trestný činy daňového podvodu a několikanásobné vraždy jsou nesrovnatelné.
Tomáš Pitr, Vladimír Železný byli v podobném sporu se státem o zaplacení daně. Jejich příběhy jsem se snažil popsat s maximální mírou objektivity. Tito občané, podnikatelé byli odsouzeni a vláčeni v médiích ještě dřív než stanuli před soudem. Stali se nepřáteli státu a troufám si tvrdit, že tím byly i ovlivněny úvahy soudců o vině.
Pro porovnání si dovolím uvést případ daňového pardonu pro podnikatele Vlastimila Dvořáka, který vyšel najevo v roce 2007 (po deseti letech od spáchání daňového přestupku a následného trestného činu § 125 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ronan Ronan | E-mail | Web | 24. října 2011 v 15:17 | Reagovat

Pěknej blog

2 Larryrot Larryrot | E-mail | Web | 21. března 2017 v 20:04 | Reagovat

Sleep apnea has long disrupted the lives of untold number of sufferers as well as their loved ones. To stand a good chance of effectively manage this difficult condition, solid knowledge and understanding of its causes is necessary. Apply the information in this piece, and you will possess the information needed to mitigate the impact sleep apnea has on your life.

For people who are using a CPAP machine, you need to take notes to give to your doctor. If you experience any symptoms, like snoring, that were eliminated when you started using the CPAP machine and they come back, you need to let your doctor know. Only your doctor can properly assess any problems.

Adjust your CPAP machine. Most machines come with default settings that might not correspond to your needs. You should be able to regulate the airflow: try different settings and choose one that seems to work for you. If you feel like your machine is not working like it should, try changing the settings again.

If you have tried a number of less drastic sleep apnea treatment options, you might want to consider discussing surgical treatment options for the condition with your primary care physician. Sleep apnea treatment surgery often involves increasing the diameter of your airway in an effort to reduce the number of apnea episodes that you experience.

Understand the effects that smoking and drinking alcohol have on sleep apnea, if you are trying to get a grip on your quality of sleep. Smoking enlarges airways, while alcohol can relax them too much, both of which will contribute to the symptoms of sleep apnea severely. Consider making the necessary cut-backs that will cut down on your sleep problems.

To help diagnose your sleep apnea, your doctor may ask you to keep a sleep log. This log is where you'll keep track of how much you sleep during the night, and other symptoms you may experience. Your partner can let you know if you snore too loudly, jerk your limbs, or stop breathing. Your doctor will then be able to tell if you suffer from sleep apnea.

Consider an alternative sleep apnea flower remedy therapy (also known as essence therapy). Vervain is used in this treatment for its calming and relaxing effects. This can help treat your symptoms, including insomnia problems associated with your apnea. As an added bonus, it also helps reduce overall stress and lower high blood pressure.

If you have difficulties sleeping because of your sleep apnea, you should avoid driving or operating dangerous machines. If you do not get a good night of sleep, take public transportation instead of driving to prevent accidents and do not take a job in a factory or on a construction site.

If you are a trucker who has sleep apnea, take precautions to stay safe on the road. First of all, get yourself properly diagnosed and treated. If your doctor prescribes a CPAP, use it. They are small and easily portable and can run on battery power if necessary. Try to stay fit and get regular sleep to keep your condition under control.

As the above article has demonstrated, you have many different treatment methods available to you when it comes to sleep apnea. Everyone is different, and it's important to find out which treatment option will fit your specific situation best. If you use these tips, you will get better sleep at night. Sleep apnea doesn't have to run your life; you can take control back today.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama