Policisté a drogy

30. března 2009 v 12:48

Policisté a drogy

Policisté, kteří podnikají v drogách mají výhodu v tom, že znají dealery i konzumenty. Těžko lze poznat zda právě vyslýchají drogového dealera, nebo s ním právě dojednávají vlastní obchod.
Nejvyšší policejní funkcionáři odpovědni za vedení České policie, nevěnovali problému distribuce drog samotnými policisty dlouhou dobu žádnou pozornost. Důstojníci z vyšších patrech policejních struktur nebyli na tento druh zločinu vůbec připraveni.Znali jen klasické zločiny z doby, kdy začínali svou policejní kariéru - vraždy, šmeliny, krádeže, dopravní nehody, poškozování socialistického hospodářství, či politické procesy, ale drogy, nebo velká ekonomická kriminalita se v socialismu příliš nevyskytovaly. Národní protidrogová centrála pod vedením snaživého začátečníka Komorouse se honila za albánskými, kosovskými, arabskými a já nevím ještě jakými obchodníky, zatímco jejich konkurence z řad policistů si žila v klídku. Konzumace měkkých a posléze i tvrdých drog u nás prudce stoupala a stoupá i díky mizerným výsledkům útvaru vedeným Komorousem. Na jeho obhajobu je však třeba připomenout, že neměl prakticky žádné zkušenosti s tímto druhem kriminality. V době kdy on začínal svou kariéru u policie byl jen snaživým zapisovatelem na schůzích KSČ a tam se tak nanejvýš kouřily Sparty. Policisté drogy nejen konzumují a vyrábějí pro svou potřebu, ale časem zjistili, že přebytky mohou dobře zpeněžit. Mnozí z nich sice stanuli před soudem, avšak tresty byly výrazně nižší, než u běžných dealerů z řad podsvětí. Konzumací drog ve službě lze vysvětlit mnoho nepochopitelných zkratů zasahujících policistů. Jinak člověk reaguje v normálním stavu a jinak, když si šňupne kokain, nebo si dá dávku pervitinu. Pokud je mi známo, nikdy nebyl u těchto jedinců proveden test na drogy. Vyšetřující policisté totiž s takovou možností ani nepočítají. Nabízí se otázka kolik případů asi řešil podplukovník Holý z Náchoda a přitom pokuřoval marihuanu. O něm je známo, že konopí pěstoval na své zahradě ve velkém. Jednotlivé rostlinky byly pečlivě sety v řádcích a pravidelně okopávány a zalévány. Když se jeho zvláštní záliba provalila, nechtěl se ke svým pěstitelským úspěchům znát a tvrdil, že mu to tam zasel neznámý zločinec, který se mu chtěl pomstít. Vzrostlé metrové rostliny považoval za slunečnice. U podplukovníka, který svou kariéru odstartoval ve službách komunistického režimu se taková hloupost považuje za naprosto normální. Jen mi není jasné jak to může hlupák, který neví jak vypadá slunečnice, dotáhnout až na podplukovníka.
Vyšetřovatelé skutečně uvěřili, že je tak hloupý a pokud si myslel, že pěstuje slunečnice, nemohlo jít o úmysl pěstovat marihuanu a tudíž se také nemohlo jednat o úmyslný trestný čin. Tímto právním výkladem se celá nepříjemnost vyřešila jen zničením úrody ( není zcela jisté) a policisté - kolegové trestní stíhání ani nezahájili. Státní zastupitelství usoudilo, že nějaký ten joint neuškodí a pěstování konopí podplukovníkem Holým není společensky nebezpečné.
Za pěstování konopí se prohánějí mladí, nebo důchodci, ale ne policejní důstojníci.
Ještě v roce 2001 vysvětloval policejní president Kolář stoupající počet drogových dealerů z řad jeho podřízených tvrzením, že se jedná o ojedinělé případy, které páchají hlavně začínající řadoví
policisté. Jedním z policistů, kterého se podařilo odhalit a usvědčit byl šestadvacetiletý Robert Honzík z Nového Jičína. Ten prodával v ostravském klubu Fabric pervitin vlastní výroby a nabídku obohacoval o extázi, kterou nakupoval za peníze stržené za prodej pervitinu.. Státní zástupce se spokojil s návrhem na tříleté vězení s podmínečným odkladem. Návrh mírného trestu odůvodňoval polehčující okolností, která spočívala v tom, že drogy vyráběl a prodával výhradně mimo službu.
Podobně benevolentní výklad zažil i šestadvacetiletý příslušník elitní brněnské policejní pohotovostní motorizované jednotky, který dle vyšetřování Inspekce ministra vnitra prodával rovněž pervitin. Podle vyjádření státního zástupce pro Brno a venkov Jaromíra Sedláka nebyl zvlášť velkým distributorem drog. Měl je prý pro svou potřebu a okruh lidí kolem sebe. Odmyslíme-li si, že mohl být při zásahu proti demonstrantům zfetovaný a někoho pod vlivem drogy vážně zranit, je vysvětlení pana státního zástupce úsměvné. Každý z dealerů drog totiž prodává jen okruhu jemu známých odběratelů.
Ani jeden z policistů, kteří se zapojili do výroby a distribuce drog nestrávil v cele předběžného zadržení ani hodinu, natož pak aby na ně byla uvalena vazba. Pokud se však jedná o "pitomého civila", tak to jsou policejní vyšetřovatelé mnohem větší kabrňáci. Státní moc se hojí na drobných kuřácích marihuany. Je to ubohé a proti logice ochraně veřejného zájmu, který mají hájit. Za všechny takto šikanované mohu uvést příklad šestnáctiletého bývalého učně Bohuslava Bíny.
Tohoto mladíka obžaloval v lednu 1999 plzeňský státní zástupce Augustin Hrbotický z nedovolené výroby a držení psychotropních látek a jedů a šíření toxikománie. Šestnáctiletý hoch byl Hrbotickým označen za nebezpečného zločince pro kterého žádal uvalení vazby, aby nemohl pokračovat ve své zločinné činnosti. Soud jeho absurdnímu požadavku vyhověl a mladíka poslal do vazby, kde strávil téměř dva roky. Podotýkám, že v té době patřila vazební věznice v Plzni na Borech k těm nejtvrdším, kde spolu s ním seděli ti nejtěžší zločinci. K tomu aby byl někdo bez řádného soudu zbaven na dva roky svobody by už měl být skutečně pádný důvod. Augustin Hrbotický ho prý měl. Učeň Bína byl obžalován a vězněn protože údajně nabídl dvě cigarety s konopím svým vrstevníkům. Navíc pak nechal potáhnout ze svého cigárka ještě dalším dvěma mladíkům...Bína před soudem popřel, že by někomu marihuanu nabízel, nebo prodával, ale přiznal, že si jednou za měsíc cigaretu s konopím koupil a vykouřil. Je docela možné, že přitom nabídl šluka i loudícím spolužákům, ale rozhodně se nemohl vejít do právní kvalifikace trestného činu, kterou mu napařil státní zástupce Hrbotický - § 187. Taková kvalifikace naopak právem náležela podplukovníkovi Holému, který nebyl vůbec obviněn. Bína mohl být i při přehnané přísnosti, která rozhodně není ve veřejném zájmu, obviněn maximálně podle paragrafu 187a odst. (1), kde se jedná jen o nepovolené přechovávání psychotropních látek. Zde činí maximální sazba dvě léta nebo peněžitý trest. Podle tohoto paragrafu by musel držet větší množství než malé a je opravdu těžké si představit menší množství než čtyři cigára marijánky. Hrbotický se ale úporně snažil přesvědčit soud, že učeň marihuanu pěstoval, nebo kupoval a nabízel za úplatu podle § 187, kde mu ve třetím odstavci hrozilo osm až dvanáct let odnětí svobody. Že je to absurdní, nespravedlivé a zcela mimo úmysly zákonodárců? Je, ale taková je naše policie a justice! Dvakrát plzeňský krajský soud tento pomatený právní výklad žalobce Hrbotického odmítl a Bínu, který mezitím ve vazební věznici dospěl, v plné míře osvobodil. Dvakrát se Augustin Hrbotický odvolal a dvakrát díky jeho vlivu u pražského vrchního soudu (po nástupu Sociální demokracie k moci měl byt jedním z trumfů premiéra Zemana v boji proti finanční kriminalitě a korupci) byl případ drogového dealera Bíny vrácen k novému projednání. Celou tu dobu byl mladík díky pomatenému výkladu zákona Augustinem Hrbotickým držen v jedné z nejhorších vazebních věznic a pokaždé ho k soudu vláčela vězeňská eskorta spoutaného jak dobytče. Pro pořádek si dovolím oba inkriminované paragrafy citovat a čtenář si může udělat vlastní úsudek.
§ 187 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo
jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden až pět let
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let .

§ 187a
(1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
Člověk ani nemusí být právníkem aby pochopil, že šestnáctiletý učeň si jen koupil pár marihuanových cigaret a když je kouřil dal snad pár šluků i kamarádům.
Možná chtěl jen zapůsobit na holky V tomto smyslu si ani neumím představit menší množství než malé. Ne tak Augustin Hrbotický. Šestnáctiletého učně z moci úřední šikanoval a zkazil mu život. Není přece ve veřejném zájmu zavřít nezletilého chlapce pro pár cigaret marihuany na dva roky do vězení, dva roky zatěžovat soudy v Plzni i v Praze a utrácet tak statisíce z kapes daňových poplatníků.
Zločincem je bezesporu Augustín Hrbotický, který hrubě zneužil své pravomoci a obětí Bína. Jenže Hrbotický je státní zástupce a Bína byl jen obyčejný šestnáctiletý kluk.
Na druhé straně podplukovník Holý pěstoval marihuanu metodicky a s úmyslem maximalizace úrody, když rostliny i okopával.
Benevolentní přístup k drogovým deliktům policistů vede k posílení jejich pocitu beztrestnosti. Nemůžeme se proto divit, když jejich počet rok od roku roste. S jídlem roste chuť
Jako černý humor na mně působí průběh vyšetřování a následně protichůdné názory soudců různé úrovně v kauze největších obchodníků z drogami z řad policejních důstojníků, jejichž oficiálním posláním bylo bojovat proti obchodu s drogami..
Příběh velkého kšeftu začal v květnu 1997 kdy na hraničním přechodu v Libhošti byli zadrženi kurýři s nákladem osmdesáti kilogramů heroinu. Vyšetřování pašování drog a jejich distribuce tehdy vedl major Stanislav Mozga. Výsledky jeho policejní práce byly žalostné. Nepočítáme-li zadržené řidiče, nikdo další významnější z řady drogové mafie obviněn nebyl. Přesto se Mozga dostal až k obchodníkům s drogami, kterým byla zásilka určena a vyjednal s nimi zpětný odprodej jejich zboží. Oficiálně však s nimi byl v kontaktu aby prý mapoval drogové podsvětí. Podobný scénář jsem jednou viděl v jakémsi americkém filmu, kde si narkomafie násilím odnesla drogy z policejních skladů. Zdálo se mi to přitažené za vlasy, jenže v Čechách se fikce změnila ve skutečnost. Stačí se domluvit s policisty a zainteresovat je na obchodu. Mozga se tedy spojil s kolegou Milošem Jeřábkem a nadřízeným podplukovníkem Petrem Netíkem a vysvětlil jim plán na zbohatnutí. Základem obchodního úspěchu byly zabavené drogy z policejního skladu a tak Netík nařídil zničení zabavených drog z Libhoště ve spalovně. Společně přivezli tři tašky s drogami, ve skutečnosti to byla jen mouka, a tu protokolárně spálili. Heroin se přesunul z policejního skladu do soukromého skladu policistů. Dealerům v Ostravě dodával drogy služebně nejmladší vyšetřovatel Miloš Jeřábek s dalšími kolegy v uniformách. Na to, že policisté zásobují heroinem ostravské konzumenty se přišlo náhodou, když ostravští policisté, kteří nebyli zasvěceni do kšeftů podplukovníka Netíka a spol., zadrželi jednoho z dealerů. Ten považoval zatčení za nedorozumění protože prodával zboží policistů. Nicméně vyšetřování se přece jen pomalu rozjelo. V červnu 1999 bylo při přísně utajované policejní akci zadrženo osm obchodníků s drogami na severní Moravě. Mezi zadrženými byli i dva vyšetřovatelé Mozga s Jeřábkem, kteří měli u sebe celkem 25 kg heroinu za třicet miliónů korun. Dva měsíce poté rezignoval ředitel Krajského úřadu vyšetřování Luboš Stolař, když z průběhu vyšetřování vyplynulo, že policistů obchodujících se zabavenými drogami je
mnohem víc. Celkem bylo vyšetřováno 26 kriminalistů, což je víc než v Berdychově gangu. Tehdejší ministr vnitra Grulich namísto toho aby odvolal pro špatnou práci policejního ředitele a sám podal rezignaci, stále dokola omílal frázi o samočisticím mechanizmu policie. Tato výmluva se používá ostatně dodnes.
Je třeba uznat, že v tomto případě se Inspekce ministra vnitra snažila své bývalé kolegy dostat co nejdříve k soudu. Nicméně i jim to trvalo bezmála tři roky. Policisté i drogoví obchodníci byli odposloucháváni na základě zákona o policii a se souhlasem soudce po dobu několika měsíců. Jenže policisté o svých dodávkách nehovořili jako o heroinu, ale o kilech jablek či hrušek podobně jako rozhodčí o tři roky později označovali úplatky za kapříky a zcela vážně vysvětlovali absurdnost obvinění tvrzením, že dodávat jablka není trestné. Jak se jim ale dostal do tašky, kterou měli při zadržení, místo jablek heroin, vysvětlili poněkud zmateně. Tvrdili, že tašky nebyly jejich, ale překupníků drog, kterým je zabavili a u sebe je měli jen v úschově. Tato obhajoba slavila kupodivu úspěch. Po krátkém čase byli propuštěni z vazby a důkazy postupně jako zázrakem slábly, nebo mizely. Přesto je Krajský soud v Ostravě v květnu roku 2000 odsoudil k nepodmíněným desetiletým trestům. Ani poté policisté neskončili za mřížemi protože uspěli u odvolacího Vrchního soudu v Olomouci.

Vrchní soud rozsudky zrušil a případ vrátil Krajskému soudu k novému projednání. Soudci u nás soudí na základě volného hodnocení důkazů a soudce Vladislav Šlapák volně usoudil, že odposlechy, které byly jasnými důkazy o domlouvání obchodů s heroinem jsou nepoužitelné. V odůvodnění rozsudku tvrdil, že odposlech nařízený podle zákona o policii a schválený soudcem, bez návrhu státního zástupce což je vyžadováno v trestním řádu jsou právně neúčinné a nedají se u soudu použít jako důkaz. Jednalo se o čistý právní formalismus, protože zákon o policii takovýto postup umožňuje. Soudci tentokrát rozhodli proti právnímu výkladu státního zástupce, což je u nás naprosto ojedinělé. Policistům hrozilo sice deset let odnětí svobody, ale soudní pink ponk a mimořádná ohleduplnost k policejním zločincům nakonec slavila úspěch. Bez důkazů se soudit nedá...Podobný právní formalismus známe spíše ze "soudů" s komunistickými zločinci, či z lustračních kauz. Bylo to skandální rozhodnutí a po Ostravě šly později fámy, že soudce Šlapák byl dobře "ošetřen". Nicméně ani poté neměli policisté vyhráno. Následovalo odvolání státního zástupce a další soudy.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 jar jar | E-mail | 28. září 2010 v 22:47 | Reagovat

Hezký článek. Ale zajímalo by mne, jak policisté dopadli.

2 mlada mlada | E-mail | 3. ledna 2011 v 0:20 | Reagovat

taky by mě zajímalo, jak dopadli policicsté, hlavně Miloš Jeřábek...

3 blueholle blueholle | E-mail | 10. ledna 2011 v 12:19 | Reagovat

Zde je uvedena snůžka lží a polopravd. Jeřábek a spol. nikdy nebyli zadrženi s drogami, žádná drogy u nich nalezeny nikdy nebyly a nikdy jim nebylo prokázáno, že by s níma obchodovali. Nevím, odkud autor tohoto článku čerpal své informace

4 mlada mlada | 24. ledna 2012 v 0:01 | Reagovat

jeřábek a spol. nespálili drogy, které zabavili..

5 Zuzana Zuzana | E-mail | 28. července 2014 v 23:44 | Reagovat

[2]: Nevím jak to bylo s ostatními ale Miloš Jeřábek strávil ve vězení jeden rok a když ho pustili žil dál jako by se nic nestalo. V dnešní době je dokonce ženatý a má dítě.

6 Zuzana Zuzana | E-mail | 29. července 2014 v 0:17 | Reagovat

Ale jedno můžu říct s naprostou jistotou.....Miloš Jeřábek není dobrý člověk!

7 peetr peetr | E-mail | 21. ledna 2015 v 21:59 | Reagovat

Standa Mozga si zije opravdu skvostne. Pravda to urcite bude...praci u policie si jiste nevidelal tolik....

8 shewer shewer | Web | 20. června 2015 v 1:06 | Reagovat

vyhodna pujcka 8-O

9 starets starets | Web | 28. září 2016 v 8:49 | Reagovat

rychla nebankovni pujcka vsem 8-O

10 rekel rekel | E-mail | 7. března 2017 v 12:37 | Reagovat

Nemá někdo kontakt na Judr Petra Netíka? Dobře zaplatím.

11 rekel rekel | E-mail | 7. března 2017 v 12:38 | Reagovat

[3]:Víš hovno tak nemudruj. Netík je lump co kšeftoval i se semtexem.

12 rekel rekel | E-mail | 7. března 2017 v 12:39 | Reagovat

[7]: Prosím kontakt na Mozgu. Šlo by to?

13 Hollywes Hollywes | E-mail | 5. září 2017 v 21:08 | Reagovat

<b><a href=http://seo-swat.ru//Y17aq/>This is the 2017 bomb !!!</a></b>
Play with me my friends...

...

14 Avito321Tumb Avito321Tumb | E-mail | 22. října 2017 v 10:13 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Готовы предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам требуются конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

дом на финском заливе купить на авито
авито удален аккаунт
купит кошелек авито москва
авито хочет денег
как убрать свой аккаунт из авито

15 AlysonQpq AlysonQpq | E-mail | Web | 29. října 2017 v 19:58 | Reagovat

https://www.flickr.com/photos/153842732@N04/36837919254

16 BethanyWll BethanyWll | 30. října 2017 v 21:40 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a horrific experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random things and cried about his insomnia. I totally told him to <a href=https://ask.fm/ethanharper143380>interaction</a> and deal with it.

17 BethanyRjx BethanyRjx | 15. listopadu 2017 v 22:42 | Reagovat

Hi everyone! Recently I have been struggling with a lot of Problems. Friends and doctors keep telling me I should consider taking medicine, so I may as well <a href=https://imgur.com/a/o4Xxn>click here</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama