Policisté, podvodníci, loupežníci, zloději

30. března 2009 v 13:04

Policisté, podvodníci, loupežníci, zloději I
Uplácení dopravních policistů, zpronevěry, machinace s pokutovými bločky jsou nejrozšířenějšími trestnými činy dopravních policistů. Ze statistiky plyne, že se nechá uplatit 40% dopravních policistů. Buď přímo na silnici, kdy za úplatu přehlédnou dopravní přestupek, nedají dýchnout do balónku (havárie fotbalového bosse Košťála), prostě přimhouří oči.
Z průzkumů veřejného mínění plyne, že 70% občanů je přesvědčeno, že policisté berou. S dokazováním to je podobné jako u fotbalových rozhodčích. Nejsou důkazy, policisté se kryjí navzájem. Přitom stačí, když si pár novinářů z Novy vezme skrytou kameru a o úplatek si řekne každý druhý. Následná reakce jejich nadřízených je mírně řečeno směšná : " ...záběry jsou vytržené z kontextu. Nic z toho není jasné, u soudu by to neobstálo."
Neodevzdané pokutové bločky jsou dopraváckým evergreenem. Mohl bych citovat příklady dlouhé řady úplatných policistů , ale zmíním se jen o těch větších na které se přišlo v posledních letech.
Například v březnu 2007 musela policie zavřít celé oddělení kladenských dopravních policistů protože tam všichni podváděli s blokovými pokutami. Šlo o organizovanou skupinu jedenácti policistů, kteří načerno vybrané peníze za pokuty dávali do společné kasy a o zisk se na konci měsíce dělili. O svých akcích se dokonce dorozumívali služebními vysílačkami. Zaznamenané hovory si v ničem nezadaly s dorozumíváním fotbalových bafuňářů. Řidiči, kteří jim zaplatili bez pokutových bločků, byli pro ně hejlové za kterých si dělali legraci. Počínali si jako lapkové okrádající pocestné, od provinivších se řidičů brali i nepeněžní úplatu, maso ze zabíjačky, víno z Moravy, nepohrdli ani oblečením z tržnice. Kolik toho vybrali od řidičů není jasné, protože žaloba prokázala jen šestnáct případů a z původně odhadované škody kolem tří set tisíc, prokázala jen dvanáct na základě odposlechů služebních vysílaček. V listopadu 2008 byli policisté potrestáni jednoročními podmíněnými tresty. Dva z nich soudkyně Jitka Hauptmanová odsoudila k nepodmíněnému trestu deseti měsíců, protože když zastavili auto, které řídili nezletilí bez řidičského oprávnění, tak jednoho z nich, patnáctiletého výrostka, neohrožený policista na místě ztrestal pěstí. Policistům se ale tresty zdály nepřiměřeně vysoké a tak se všichni odvolali.
Kauza vysokého policejního důstojníka Petra Nováka z Plzně je příkladem jednoho z největších policejních defraudantů, ale stejně tak by mohl zařazen do kapitoly podivných soudních rozsudků, které nerespektují zákon a jen dokládají obecný názor o nerovnosti občanů před zákonem. V tomto případu se jedná o typické nadržování muži, který měl zákon chránit a který byl současně chráněn stavovskou solidaritou soudce Minaříka.
Zní to neuvěřitelné, ale bohužel to je pravda. Policejní důstojník zpronevěří dva miliony, je stíhán na svobodě a nakonec odsouzen jen podmínečně s tím, že peníze musí vrátit. Trestní senát ho soudil prakticky v rovině občanskoprávní. Když to srovnáte s jinými případy, například Milana Šrejbra, Petra Macha, Volfa a desítek dalších, kde škoda neexistovala, nebyli ani poškození, kteří by se připojili k žalobě, kde měl jen stát dojem, že byl někdo poškozen a tito obvinění byly vláčeni v poutech jak cvičení medvědi, trávili měsíce, či dokonce roky v nelidských podmínkách vazby, tak v tomto světle je rozsudek nad policejním důstojníkem Novákem vskutku kuriózní. I zde se do uvažování soudce vloudil názor, že nejde o zpronevěru, ale spíše o běžný stav nepořádku na policejním ředitelství. Policisté nejsou zloději, jen nekompetentní hlupáci - alespoň podle soudce Minaříka.
Novákova kariéra v policejních řadách začala klasicky. V roce 1986 ještě za Jakeše. Úspěšně přežil devadesátý rok a už v roce 1993 se stal zástupcem šéfa dopravních policistů Západočeského kraje. Měl na starosti peníze, které od policistů z terénu přebíral a následně vyúčtovával. Jeho rukama procházely ročně miliony. Policisté za vybrané pokuty dávají občanům jako stvrzenku pokutové bločky. Pokutové bločky jsou stejná cenina jako kolek, či známka a běžně jsou předmětem machinací dopravních policistů. Pokud řidiči stvrzenku nedají, peníze skončí v jejich kapse. Důstojník Novák odešel od policie na vlastní žádost s odstupným i s veškerými výhodami, které si " vysloužil". Celou svou agendu na ředitelství policie předal svému nástupci a dva roky byl klid po pěšině. Časem se ale i v tak velkém "bordelu" jakým je západočeské policejní ředitelství přišlo na to, že něco není v účetnictví v pořádku a začalo vyšetřování. Policisté společně s finančním úřadem překvapně zjistili, že s Novákovým odchodem zmizely i všechny evidenční knihy. Zas tak velké překvapení to nebylo, alespoň pro kriminalisty, protože každý defraudant se v první řadě snaží zlikvidovat účetnictví, aby zametl stopy. Snad ani nemusím dodávat, že vyšetřování povedeného policejního důstojníka probíhalo na svobodě a toho pan major náležitě využil. Nevím jak probíhalo "vyšetřování" protože na veřejnost se dostalo jen minimum zpráv. Jisté je jen to, že když panu majorovi teklo do bot přinesl zbytek pokutových bločků na státní zastupitelství. Doma jich měl za čtyři a půl milionů. Ale ať počítali kriminalisté jak chtěli, stále ještě chyběly peníze a bločky za dva miliony. Pozoruhodná, avšak překvapivě úspěšná byla obhajoba majora Nováka u soudu. Tvrdil, že bločky začal krást až poté, když v roce 1996 zjistil, že mu někdo ukradl z trezoru 700 000 Kč v hotovosti. Protože na tresoru nebyly stopy po násilném otevření. Ostatně ani velmi benevolentní plzeňský soudce si nedovedl představit jak by se kasař dobýval do tresoru umístěném na hlídaném policejním ředitelství, major Novák obratem posloužil vysvětlením, že tresor zapomněl zamknout.
Pomineme-li možnost, že peníze z tresoru ukradl některý jiný policista, zůstala v historce pana majora menší trhlinka, když nedovedl vysvětlit, proč údajnou krádež zapomněl nahlásit. U soudu tvrdil, že "zazmatkoval" a bylo to. To ovšem nebyl ani zdaleka konečný účet machinací majora Nováka. K sedmi stům tisícům postupně přidával další tisíce, až se celková částka zpronevěřených peněz vyšplhala na dva miliony.
§ 248 tr.řád. Zpronevěra

(1) Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku značnou škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnost nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán ,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.
4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

U všech majetkových trestných činů je důležité určení výše škody.
Ustanovení o výši škod je zakotveno v §89 odst.11 tr. zák. obsahuje významné pravidlo týkající se vymezení pojmu škody způsobené trestným činem a u majetkových a jiných trestných činů má zásadní význam pro jejich odlišení od korespondujících přestupků i pro rozhodnutí o použití okolností podmiňující výši trestní sazby.
Hranice těchto škod se mění podle ekonomických ukazatelů v době kdy byl trestný čin spáchán.
od 1.1. 2002 do 31.12. 2001
Škoda nikoli nepatrná nejméně 5 000 Kč nejméně 2 000 Kč
Škoda nikoli malá nejméně 25 000 Kč nejméně 12 000 Kč
Větší škoda nejméně 50 000 Kč nejméně 40 000 Kč
Značná škoda nejméně 500 000 Kč nejméně 200 000 Kč
Škoda velkého rozsahu nejméně 5 000 000 Kč nejméně 1 000 000 Kč

Zdálo by se, že karty byly u plzeňského soudu poměrně jasně rozdány a Novák mohl očekávat trest v horní polovině trestní sazby ( škoda velkého rozsahu - pět až dvanáct let), tedy asi osm let, pokud by nebyly shledány další přitěžující okolnosti. Státní zástupce požadoval přesně tolik. Předseda senátu Judr. Zdeněk Minařík to viděl ale jinak. Využil možnosti § 58 (1) : Soud může podmínečně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího dvě léta, jestliže vzhledem k osobě pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že účelu trestu bude dosaženo i bez jeho výkonu.
Nevím z čeho usoudil ctihodný soudce Minařík, že případný trest defraudanta Nováka, nepřesáhne dva roky. Škoda byla jednoznačně vyšší než dvanáct tisíc ( stalo se před 31.12. 2001). Soud rozhodl nezákonně, protože Novákovi nehrozily dva roky, ale minimálně pět.
Zákon poměrně přesně vyjmenovává polehčující okolnosti, které mohou vést ke snížení trestu.
§ 33 : Při výměře trestu se jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel
g) vedl před spácháním trestného činu řádný život
j) při objasňování své trestné činnosti napomáhal příslušným orgánům.
Při dobré vůli lze písmeno g) použít pro všechny obviněné, kteří stojí poprvé před trestným senátem, horší už to měl pan soudce s polehčující okolností pod písmenem j).Pan soudce vzal za polehčující okolnost skutečnost, že bývalý policista přinesl tašku nacpanou zpronevěřenými pokutovými bločky na státní zastupitelství čtyři roky poté co je ukradl a půl roku po zahájení vyšetřování. V tomto světle se jednání obviněného jeví značně účelové. Major Novák byl totiž viněn ze zpronevěry šesti a půl milionu korun. Dodnes nikdo neví, kolik si odnesl z policejního tresoru v penězích a kolik v pokutových bločcích. Vrátil-li bločky za čtyři a půl milionu, zůstala mu stále zpronevěra dvou milionu korun. Tím, že část ze zpronevěřených peněz přinesl na státní zastupitelství nepomáhal ani tak k objasnění své trestné činnosti, ale jen k tomu, aby nemusel uhradit tak vysokou škodu. Navíc u trestného činu zpronevěry zákon nezná účinnou lítost. Pokud něco zpronevěříte a po zahájení trestného stíhání vrátíte, tak se vrácená věc (např. peníze) z celkové škody neodečítá. V případě vyšší trestní sazby by už žádné polehčující okolnosti na podmínečné odsouzení nestačily i kdyby byl soudce Minařík jeho vlastním bratrem. Na druhé straně však tento policista splnil mnohem více podmínek přitěžujících podle § 34 e), f) , a CH), neboť svým jednáním porušil zvláštní povinnosti plynoucí z jeho postavení u policie, způsobil vyšší škodu a v neposlední řadě ve zpronevěrách pokračoval delší dobu. Soudce Minařík svévolně a hrubě porušil zákon. Jisté je, že kdokoliv jiný by strávil
měsíce, možná i roky ve vyšetřovací vazbě, aby neovlivňoval svědky a pod pět let "natvrdo" by sotva vyvázl.
Mohl bych jmenovat desítky případů zpronevěry, kdy domnělí pachatelé žádnou škodu nezpůsobili, nikdo se nepřipojil k trestnímu stíhání a nikdo nepožadoval škodu zpět a přesto byli odsouzeni, protože státní zástupce a soudce tak usoudili. Například doktor Železný o kterém píši na jiném místě zaplatil clo, které podle zákona vůbec platit nemusel a přesto byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen soudcem Pálkou ke stejnému trestu jako defraudant Novák a navíc ještě k pokutě, která nemá obdoby. Železný přitom i podle Pálky žádné clo platit neměl, kdežto policista Novák je skutečně zpronevěřil a použil pro svou potřebu. Státní zástupce s tímto výkladem zákona nesouhlasil a odvolal se k Vrchního soudu v Praze, kde si vymodlil alespoň nepodmíněné dva roky. I tak je to nejmírnější potrestání milionového defraudanta v naší republice.
K podobně nízkému trestu byl rovněž odsouzen policejní důstojník Petr Kozák z Nymburka, který v letech 2002 a 2003 zpronevěřil jako předseda spolku vlastníků bytů celkem 292 tisíc korun. Spoluvlastníci se naivně domnívali, že svěřit peníze na provoz a opravy domu do rukou policisty je zárukou solidnosti. Zmýlili se, policista naboural auto a potřeboval na opravu. Auto bylo opraveno a opravy v domě se posunuly. Peníze prý chtěl rychle vrátit a tak si z účtu družstevníků půjčil další a začal hrát automaty. Že to není rychlá cesta k zaplacení dluhů se přesvědčil když byla kasa prázdná a zpronevěra praskla. Soudkyně Eva Holasová ho v únoru 2005 odsoudila k podmínečnému trestu dvou let s odkladem na tři roky. Svůj rozsudek zdůvodnila konstatováním, že policista zpronevěru přiznal a s vyšetřovateli spolupracoval.
Nevím co si o tom pomyslel Jiří Bajtko z Ostravy, který byl odsouzen na tři měsíce nepodmíněně za to, že na policejním ředitelství v Praze ze vzteku, když tam nechtěl nikdo s jeho stížností přijmout ani vyslechnout, utrhl ze zdi telefonní sluchátko. I kdyby tam měli telefon pozlacený, tak škoda stěží přesáhla tisíc korun, podle policie však utržené sluchátko stálo 4 500 Kč. Podobných příkladů lze uvést desítky, ale omezím se jen na ty nejkřiklavější, protože pokud bych chtěl jmenovat všechny musel bych přidávat další a další díly a kniha by nebyla nikdy dokončena.
Mimořádné nízké tresty se ale netýkají všech policistů, kteří něco ukradnou, zpronevěří, nebo někoho v opilosti nabourají - i zde panuje dělení na kmány ( řadoví policisté) a pány ( vysocí policejní důstojníci). Nadřízení a inspekce mají mnohem větší pochopení pro porušení zákona kolegů na jejich úrovni. Proto může pan policejní ředitel čas od času vysvětlovat zvyšující se zločinnost v řadách policie tím, že statisticky jsou trestáni mladší příslušníci do třiceti let. Například osmadvacetiletý dopravní policista v noci dne 27.1.1999 pokutoval občana Rakouska za banální dopravní přestupek. Vyměřil mu "pokutu" ve výši 5000 Kč a nevydal stvrzenku (pokutové bločky). Cizinec se ale s tímto jednáním svěřil českému příteli a společně informovali dopravní policii v Chomutově.
Výsledek? Hned druhý den byl policista od policie vyhozen a podle tvrzení zástupce okresního ředitele v Chomutově majora Müllera byl případ policejního lapky předán chomutovským vyšetřovatelům. Soud se nakonec nekonal, protože se prý jednalo o malou částku. Podle trestního zákona se ale jednalo o škodu nikoli malou, kde mu hrozil trest do tří let nepodmíněně. Jenže u policistů se to tak nebere.
Dopravní policisté jsou ve svém podnikání vynalézaví a dokonce i ti, kteří nejsou přímo v terénu a nemohou si přivydělat na pokutách nepřijdou zkrátka. I policejní úředníci, kteří neopustí svou kancelář, si najdou cestičky k vylepšení svého platu.
Brno 1999 - kapitán Vladimír Smrček
"vydělával" na prodeji řidičských průkazů. Pokud měl někdo zájem o řidičák bez zkoušek a absolvování autoškoly, stačilo zajít za některým z majitelů autoškol, který byl ve Smrčkových podvodech zainteresován.V průměru za 15 000 Kč měl řidičák za týden v kapse. Podle poznatků Inspekce ministra vnitra pustil pan kapitán na naše komunikace kolem pěti set nebezpečných začátečníků, kteří ohrožují i vaše životy. Žádná statistika už nezjistí kolik dopravních nehod zavinili, nebo kolik životů vzali jen proto, že se to jednomu policistovi vyplatilo. Odhadem si přišel na šest milionů korun, ale nepochybuji o tom, že mu bude prokázán jen zlomek jeho trestné činnosti, protože nikdo z novopečených řidičů nebude mít zájem na objasnění. Kapitán Smrček "nepracoval" rozhodně sám a je málo pravděpodobné, že o jeho činnosti nikdo z oddělení nevěděl. Vyšetřování se jako obvykle táhlo tak dlouho, až na něj veřejnost postupně zapomněla. Později byl kapitán Smrček v tichosti odsouzen k podmíněnému trestu.
V roce 1999, tedy v době, kdy se ministr Jaroslav Bašta ( ČSSD) pokoušel rozhýbat akci čisté ruce, zjistily kontroly na dopravních inspektorátech další málo známý obchodní artikl úředníků dopravní policie. Kontroly zjistily machinace v přidělování zajímavých poznávacích značek. Je jasné, že žádosti o zajímavé značky nevyřizovali jen za hezký úsměv, ale útěchou nám může být skutečnost, že alespoň nikoho svým počínáním na našich komunikacích neohrozili.
Vyšetřovatelé dopravních nehod si mohou přivydělat i jiným způsobem. Například tím, že při "vyšetřování" dopravní nehody šetří tak ledabyle, že důležité vyšetřovací úkony buď vůbec neprovedou, anebo důležité poznatky, které by usvědčili viníka jednoduše zatají.
Policejní rada Milan Šanta takto například " vyšetřoval" tragickou dopravní nehodu, která se udále 13. listopadu 2003. Třicetiletý řidič nákladní Avie Milan Jakl srazil na přechodu pro chodce ve Zruči nad Sázavou dva sedmileté školáky. Zatímco malý Filip byl těžce zraněn a ani po dvou letech není zcela zdráv, jeho spolužák Honza dopadl ještě hůř - těžkým zraněním podlehl. Svědci, kteří tuto tragédii viděli u soudu potvrdili, že řidič Avie vůbec před střetem nebrzdil. Zdálo by se, že jde o jasný případ zavinění řidiče. Jenže policejní rada zapomněl objednat technickou expertízu nákladního automobilu, přestože věděl, že řidič své selhání sváděl na technický stav vozidla - nebrzdily prý brzdy a střetu nemohl zabránit. A tak půl roku poté kutnohorský soud Milana Jakla osvobodil s odůvodněním, že nelze vyloučit náhlé selhání brzd. Teprve po tomto osvobozujícím rozsudku, který vyvolal v celém okresu zděšení, přinesl policejní rada Šanta státní zástupkyni Boháčové výsledky krevní zkoušky, která prokazovala, že řidič měl v krvi 0,44 promile alkoholu. Není to sice moc, ale celý případ byl postaven do zcela jiné trestně právní úrovně. V říjnu 2004 senát Krajského soudu zrušil rozsudek a vrátil celou kauzu k novému projednání. Krajský soud v době rozhodování o výsledku zatajené krevní zkoušky prý ještě nevěděl, přesto však došel k názoru, že Jakl měl být potrestán.
Při novém projednávání se kutnohorský soudce nestačil divit, když dodatečně obdržel výsledek krevní zkoušky. Rada Šanta prý na to zapomněl.
Byl policejní rada Šanta kamarád Jakla, nebo byl podplacen a nebo byl jen lajdák? To, že policista Šanta nenechal provést zkoušku brzd mu kupodivu prošlo bez následků a ještě byl policejním mluvčím omlouván tvrzením, že policie z nedostatku finančních prostředků nemůže pokaždé provádět drahou expertízu. Druhé faux pas se zatajením výsledku krevní zkoušky však už stálo Šantu místo u policie - prý bez náhrady. Šanta byl nakonec obviněn ze zneužití pravomocí veřejného činitele a v roce 2006 odsouzen k podmíněnému trestu. Zdálo se mu to ale moc a tak se odvolal. To už ale malému Honzíkovi život nevrátí.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Babajaga Babajaga | 2. ledna 2016 v 10:54 | Reagovat

Koukám na ty zápisky tady. A jen konstatuji, že policejní mafie a soudní mafie v Nymburce funguje stále ruku v ruce se st. zastupitelstvím Nymburk a soudem takéž v Nymburce. Zde totiž stačí, že si jistý policista J. Š. myslí a už se jde ke st. zástupkyni, která si také myslí i soudce V. K. si myslí a jdete rovnou do vazby, aniž by někdo něco prokazoval. Stačí, když si v předchozím případě pčr v  HK, také něco myslí a důkazy nemají prachžádné a řeknou si rovnou o výpalné. Nedáte, tak máte na problém zaděláno. Vláčení po soudech a následná podpora  a šup do vazby. Tak to tady chodí, ono totiž stačí, když si pčr myslí, ale nedokáže.....

2 ArleneThusa ArleneThusa | E-mail | 23. července 2017 v 1:52 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
See you later!

XRumer20170721

3 Davidlab Davidlab | E-mail | 28. července 2017 v 22:34 | Reagovat

VasTutNet точка  ru  удалим негативные отзывы о Вас,разместим положительные,Спецалист по удалению плохой негативной информации в сетиКак удалить себя из интернета Удалим всю негативную информацию ,разместим положительные отзывы.Привлечение трафика аналог яндекс директа и гугла Агентство репутации Вастутнет VasTutNet точка ру!

4 CarolynNaist CarolynNaist | E-mail | 4. srpna 2017 v 18:03 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)

XRumer201708

5 CarolynNaist CarolynNaist | E-mail | 5. srpna 2017 v 9:49 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later!

XRumer201708

6 Georgemut Georgemut | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 14:14 | Reagovat

<a href=http://cyril-leytsihovich.ml/>млм звонки, бизнес план сетевой компании</a>

7 MariaOa MariaOa | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 2:41 | Reagovat

Мечтаете как-то разнообразить вашу сексуальную жизнь? Добиться принципиально новых ощущений позволят эротические товары

Один из самых востребованных способов достигнуть сильных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью просто добиться стимуляции эрогенных зон. Только не используйте его в одиночестве, доверьтесь своей второй половине. Это значительно укрепит вашу эмоциональную связь и позволит стать более открытыми и раскованными друг с другом.</p>
Также среди секс-игрушек распространены наручники, эрекционные кольца, различные стимуляторы и смазки. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь эксперементировать с разными вариантами, и вы непременно отыщите то, что придется по вкусу вам и партнеру.</p>
Стоит заметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, фаллоиммитаторы, вакуумные помпы, <a href="https://afroditalove.ru/category/vaginalnye-shariki/">вагинальные шарики</a>, и остальные интим-товары вы можете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

8 Avito321Tumb Avito321Tumb | E-mail | 29. září 2017 v 14:33 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам нужны определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

счетчик денег авито
авито хабаровск кошельки
на авито просят деньги за размещение объявлений
акции авито
как авторизовать аккаунт на авито видео

9 MIAAmy MIAAmy | E-mail | Web | 22. října 2017 v 3:45 | Reagovat

http://freegameshd.com/index.php?task=profile&id=190599

10 BethanyMxg BethanyMxg | E-mail | Web | 26. října 2017 v 1:30 | Reagovat

https://imgur.com/user/RamponeSantiago

11 ElvaOkr ElvaOkr | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 5:56 | Reagovat

Hey guys!!!
designs and builds specialty lines of lead oxide production equipment, material handling systems, battery related process machinery, parts, and accessories for the battery, pigment, glass, and chemical industries.  http://techbasys.com offers technical application and engineering services to help the customer acheive maximum benefit from their equipment and manufacturing processes.

12 asyhowon asyhowon | E-mail | Web | 14. února 2018 v 1:47 | Reagovat

what shop can i buy viagra from
<a href=http://www.bioshieldpill.com/>generic viagra online</a>
priligy viagra together
<a href="http://bioshieldpill.com/">generic viagra canada</a>
carlos herrera fosforos viagra

13 Kiirastich Kiirastich | E-mail | Web | 7. června 2018 v 1:20 | Reagovat

amoxicillin drops for infants
<a href="http://myamoxilok.com">amoxicillin 1000</a>
vyoshadi vatakam dosage for amoxicillin
<a href=http://myamoxilok.com#amoxil+online+mail-order+pharmacies>amoxicillin 875</a>
cinnulin pf dosage of amoxicillin

14 Markstich Markstich | E-mail | Web | 11. června 2018 v 11:28 | Reagovat

prelectal 2 5 generico de cialis
<a href="http://cialis-gg.com">brand cialis online mail-order pharmacies</a>
balsamo sifcamina pomata controindicazioni cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+canadian+pharmacy>cialis canada</a>

15 Markstich Markstich | E-mail | Web | 6. července 2018 v 9:30 | Reagovat

hay generico de cialis online
<a href="http://cialis-gg.com">buy cialis online</a>
cialis reviews ukala
<a href=http://cialis-tt.com#coupon+cialis>cialis coupons</a>

16 Markstich Markstich | E-mail | Web | 6. července 2018 v 13:57 | Reagovat

myoview generic cialis
<a href="http://cialis-tt.com">buy cheap cialis online</a>
frazao henriques e-cialis vaporable cialis for e-cig
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+sale>cialis 20 mg</a>

17 Markstich Markstich | E-mail | Web | 9. července 2018 v 19:30 | Reagovat

neurocil tropfen nebenwirkungen viagra
<a href="http://viagra-gg.com">buy generic viagra online</a>
odmiany herbu leliwa herbal viagra
<a href=http://viagra-gg.com#generic+viagra+online>viagra 100 mg</a>

18 Markstich Markstich | E-mail | Web | 10. července 2018 v 0:53 | Reagovat

viagra add girl
<a href="http://viagra-gg.com">pink viagra online mail-order pharmacies</a>
peremirie viagra generic
<a href=http://viagra-gg.com#prezzo+viagra+100+mg>viagra super active online mail-order pharmacies</a>

19 Markstich Markstich | E-mail | Web | 10. července 2018 v 15:40 | Reagovat

bauer bg 40 viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra for sale</a>
l tyrosine wirkung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#cheap+100+mg+viagra>generic viagra prices</a>

20 Markstich Markstich | E-mail | Web | 11. července 2018 v 11:31 | Reagovat

viagra araraquara unesp
<a href="http://viagra-gg.com">cost of viagra</a>
buy viagra online perth australia current
<a href=http://viagra-gg.com#buy+sildenafil>viagra online</a>

21 Markstich Markstich | E-mail | Web | 21. července 2018 v 13:00 | Reagovat

lucen 20 controindicazioni cialis
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil generic cialis 20mg</a>
cialis 10mg price comparison
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+coupon>tadalafil tablets</a>

22 Markstich Markstich | E-mail | Web | 21. července 2018 v 23:58 | Reagovat

buy once a day cialis for sale
<a href="http://cialis-easy.com">cialis cost</a>
left coast cellars cialis cuvee 2011 super
[URL=http://cialis-easy.com#buy+cialis+now ]tadalafil 20 mg[/URL]

23 Markstich Markstich | E-mail | Web | 24. července 2018 v 2:19 | Reagovat

cialis 20 mg comment prendre
<a href="http://cialis-easy.com">buy 20 mg cialis</a>
tadaka 20mg cialis
[URL=http://cialis-easy.com#coupon+for+cialis+by+manufacturer ]buy cialis online[/URL]

24 Markstich Markstich | E-mail | Web | 24. července 2018 v 4:02 | Reagovat

lisinopril generic version of cialis
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil generic</a>
generic cialis 20 mg tablets
<a href=http://cialis-easy.com#buy+cialis+now>cialis pills</a>

25 Markstich Markstich | E-mail | Web | 24. července 2018 v 11:03 | Reagovat

generic cialis ervaringen van
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 5 mg</a>
cialis viagra generico online game
<a href=http://cialis-easy.com#coupon+tadalafil>buy cheap cialis online</a>

26 Markstich Markstich | E-mail | Web | 24. července 2018 v 13:17 | Reagovat

generic cialis contrareembolso significado
<a href="http://cialis-easy.com">cialis online</a>
matulane generic cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+20+mg+best+price ]tadalafil prices[/URL]

27 Markstich Markstich | E-mail | Web | 24. července 2018 v 22:49 | Reagovat

daunorrubicina 20 mg cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis generic</a>
clenil a flaconete generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#generic+for+cialis>tadalafil tablets</a>

28 Markstich Markstich | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 20:51 | Reagovat

tomar viagra com 20 anos faz mal lavar
<a href="http://viagra-nice.com">red viagra online mail-order pharmacies</a>
viagra online canada pharmacy all drugs
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+uk>brand viagra online mail-order pharmacies</a>

29 Markstich Markstich | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 22:26 | Reagovat

is it legal to buy viagra online uk next day delivery
<a href="http://viagra-nice.com">viagra online</a>
anticoncepcional injetavel generico do viagra
<a href=http://viagra-nice.com#cheap+sildenafil+online>women viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama